< AKTUALNOŚCI

12 stycznia 2017

W dniach 11-12 stycznia 2017 r. w Warszawie, w Hotelu Marriott odbyła się XVII edycja Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL, poświęcona omówieniu perspektyw rozwoju polskiej energetyki w odniesieniu do najbliższych lat, którego głównym organizatorem jest Europejskie Centrum Biznesu.

 

Gościem i prelegentem kongresu był Senator Adam Gawęda, który zabierał głos na panelach "Reorganizacja polskiego rynku produkcji energii – inwestycje w innowacyjność?" oraz "Polska energetyka w Europie – protokół zgody i rozbieżności"

 

Podczas swoich wypowiedzi Senator odnosił się do pakietu zimowego, czyli propozycji Komisji Europejskiej zawierającej nowe regulacacje mające na celu przyśpieszenie transformacji energetycznej krajów UE. Pakiet zimowy jak mówił Senator Gawęda:

 


"...jest zwiastunem nie tyle rewolucji legislacyjnej, ale kolejnego etapu drogi odchodzenia od węgla pod płaszczem czystej energii dla wszystkich Europejczyków".


 

Odpowiadając na pytanie co powinniśmy zrobić w tej sytuacji, Senator powoływał się na przykład Niemiec, które mówiąc o konieczności odejścia od paliw kopalnych i coraz większym udziale OZE jednocześnie niekorzystne dla siebie rozwiązania rozkładają w czasie lub eliminują. Nawiązywał także do niemieckiej transformacji energetycznej ENERGIEWIENDE, która oparta jest na stabilnym fundamencie, ponieważ jej główne założenia zostały przyjęte przez wszystkie ugrupowania politycznej przy akceptacji społecznej. Zdaniem Senatora:

 


"Powinniśmy zatem wypracować w drodze konsensusu politycznego i społecznego koncept polskiej energetyki, zdefiniować i określić w nim nasze założenia i drogę dojścia (do rozwiązań unijnych - red.).

Powinniśmy powiedzieć: akceptujemy główne kierunki europejskiej polityki klimatycznej,  przyjmujemy założenia czystej energii, ale w naszych polskich realiach możemy to zrealizować w perspektywie 20-30 lat. Musimy uwzględnić udział węgla kamiennego i brunatnego w polskich realiach i scenariuszach. Nie możemy też zapomnieć o ważnym udziale rodzimych złóż gazu i infrastrukturze towarzyszącej, w tym gazoportu.


 

Senator postawił także tezę: "To, co jest zagrożeniem dla polskiej gospodarki, my próbujmy zmienić w szanse" Jego zdaniem proces transformacji energetycznej musi być źródłem innowacji, nowych technologii i tworzenia nowych miejsc pracy, a przykłady można znaleźć w górnictwie. Lepsze wykorzystanie kopalin towarzyszących , zgazowanie węgla, jego chemiczna przeróbka, projekt wykorzystania spalin do produkcji azotu potrzebnego w zabezpieczeniu i profilaktyce przeciwwybuchowej i przeciwpożarowej to niektóre z nich.

 


"Rozwiązania obejmujące nowe technologie i innowacje powinny być skierowane do szerokiego grona prosumentów, programy ograniczające niską emisję powinny być dostępne, popularne i akceptowalne społecznie, tworząc zachętę dla całego otoczenia związanego z produkcją tych urządzeń i wyspecjalizowanym sektorem usług. Mówiąc krótko, aby polska gospodarka na tym zyskała."


 

"Zagrożenia dla polskiej gospodarki powinniśmy zmienić w szanse". Senator Gawęda na kongresie POWERPOL 

SENATOR RP Adam Gawęda. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SENATOR RP

Adam Gawęda

 

Biuro Senatorskie: 

ul. Rynek 25

44-300 Wodzisław Śląski