27 lipca 2020

Uchwalona z inicjatywy Prezydenta RP ustawa o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom zesłanym lub deportowanym do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w latach 1939–1956 przewiduje przyznanie takim osobom jednorazowych świadczeń pieniężnych. Ich wysokość ma uwzględniać długość przebywania na zesłaniu lub deportacji. 

Ustawa o wsparciu służb mundurowych ma na celu zapewnienie optymalnych warunków pełnienia służby dla funkcjonariuszy oraz stworzenie instrumentów prawnych motywujących do pozostania w niej jak najdłużej. Jednym z rozwiązań przewidzianych ustawą są specjalne dodatki motywacyjne dla funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej, którzy zamiast odejść na emeryturę zdecydują się pozostać w służbie.

Zniesienie obowiązku posiadania przy sobie prawa jazdy i okazywania go podczas kontroli to najistotniejsza z punktu widzenia kierowców zmiana wynikająca z nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Inne godne odnotowania nowości to umożliwienie rejestracji pojazdu także w miejscu czasowego zamieszkania właściciela, zachowanie numeru rejestracyjnego przy przerejestrowywaniu pojazdu przez nowego właściciela oraz rejestracja online nowych pojazdów kupionych w salonach, dokonywana przez te salony w imieniu kupujących.

 

15. posiedzenie Sejmu

Copyright Adam Gawęda 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone