18 sierpnia 2020

Druga tarcza antykryzysowa dla branży turystycznej, wsparcie w walce ze skutkami koronawirusa dla twórców i środowiska artystycznego oraz świadczenie wyrównawcze dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych to najważniejsze decyzje Sejmu podjęte podczas 16. posiedzenia Sejmu. Ponadto posłowie rozpatrzyli poprawki Senatu do 9 ustaw i wysłuchali informacji Rzecznika Praw Obywatelskich z działalności w 2019 r.

 

Nowelizacja ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw przewiduje przyznanie prawa do świadczenia wyrównawczego dla osób o potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, których emerytura lub renta inwalidzka, renta z tytułu niezdolności do pracy jest niższa niż 2400 zł. Osoby takie otrzymają ponadto prawo do ulgowych przejazdów komunikacją miejską (50%) oraz autobusami i pociągami w komunikacji krajowej (51%).

 

16. posiedzenie Sejmu

Copyright Adam Gawęda 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone