< AKTUALNOŚCI

20 listopada 2015

Posiedzenie rozpoczęło się 18 listopada od uczczenia minutą ciszy ofiar zamachów w Paryżu.  „W związku z aktami terroru w Paryżu posiedzenie Senatu rozpoczynamy od sprzeciwu wobec logiki okrucieństwa i ideologii nienawiści. Nasze milczenie niech będzie znakiem determinacji w obronie wolności i demokracji” – powiedział marszałek Senatu Stanisław Karczewski.  Podkreślił, że uczczenie ofiar minutą ciszy jest także wyrazem solidarności  z  francuskimi braćmi i wspólnotą wolnego świata.

 

Senatorowie bez poprawek przyjęli nowelizację ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.  Izba debatowała nad tą ustawą drugiego dnia do późnych godzin nocnych. Ustawa wprowadza kadencyjność prezesa Trybunału, Prezesem TK będzie można zostać dwukrotnie.  Zmienione też zostały wymogi dla sędziów TK – będą mogły zostać nimi osoby, które posiadają kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska sędziego Sądu Najwyższego lub Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Izba wprowadziła 17 poprawek do noweli ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw, wniesionej przez posłów.

 

Struktura tych działów została rozszerzona o trzy kolejne: energię, gospodarkę złożami kopalin oraz żeglugę śródlądową. Nowelizacja obejmuje też ustawę o wojewodzie i administracji rządowej w województwie – zmieniają się wymagania wobec kandydatów na wojewodów. Poprawki senackie doprecyzowują zakres zadań ministra energii m.in. jedna z nich skreśla przepis przekazujący uprawnienia ministra skarbu państwa na rzecz ministra energii, a kolejna przewiduje przekazanie ministrowi energii nadzoru nad Towarzystwem Finansowym Silesia.

 

Senat podjął uchwałę w imię solidarności z Narodem Francuskim, przygotowaną przez grupę senatorów w związku z tragicznymi w skutkach zamachami terrorystycznymi w Paryżu. Senatorowie złożyli w niej wyrazy współczucia wszystkim Francuzom, szczególnie rodzinom ofiar – obywatelom Republiki Francuskiej oraz innych państw. Wyrazili też nadzieję, że  „…ofiara życia niewinnych ludzi stanie się przestrogą i skłoni do podjęcia stanowczych działań zapewniających bezpieczeństwo”.

 

Senatorowie podjęli uchwałę w pięćdziesiątą rocznicę wysłania przez biskupów polskich historycznego listu do biskupów niemieckich. Przypomnieli  w niej, że  18 listopada 1965 r. Episkopat Polski wystosował list do swych niemieckich braci, w którym zawarł pamiętne słowa „udzielamy wybaczenia i prosimy o nie”. Senat w  uchwale „ wyraził wdzięczność biskupom polskim, z Prymasem Tysiąclecia, kardynałem Stefanem Wyszyńskim i arcybiskupem Bolesławem Kominkiem, za obronę polskiej tożsamości, prawa narodu do suwerenności i wolności, w tym do szukania własnej drogi w rozwiązywaniu bolesnych problemów z przeszłości”.

2. posiedzenie Senatu – m.in. Prace nad nowelą ustawy o Trybunale Konstytucyjnym i odpowiedź na zamachy we Francji

SENATOR RP Adam Gawęda. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SENATOR RP

Adam Gawęda

 

Biuro Senatorskie: 

ul. Rynek 25

44-300 Wodzisław Śląski