< AKTUALNOŚCI

09 września 2016

9 września odbyło się pierwsze po wakacyjnej przerwie posiedzenie Senatu. Senatorowie spotkali się, by przyjąć pilną i bardzo ważną ustawę związaną z pojawiającą się w ostatnim czasie na terenie naszego kraju chorobą ASF, czyli afrykańskim pomorem świń.

 

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wywodzi się z rządowego projektu. Zakłada ona wykup zdrowych świń od rolników ze strefy ochronnej, którzy nie mogą ich sprzedać na rynku, i przerobienie mięsa z tych świń na konserwy. Przewiduje ona, że zwierzęta, które osiągnęły wagę ubojową,  byłyby skupowane przez zakłady przetwórcze po cenie nie niższej niż średnia rynkowa w regionie, a przed ubojem dwukrotnie badane na obecność ASF. Mięso ze zdrowych zwierząt byłoby przetwarzane w wysokiej temperaturze. Konserwy będą mogły kupić bez przetargu jednostki finansów publicznych na cele związane z ich działalnością, np. dla wojska lub na cele charytatywne. Produkty te znajdą się również w sprzedaży rynkowej. Ustawa ma wejść w życie dzień po dniu ogłoszenia.

 

Ustawa o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej tworzy warunki do stosowania unijnego rozporządzenia w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym.Przewiduje ona ułatwienia w komunikacji elektronicznej dla obywateli, przedsiębiorców i administracji publicznej. Tzw. rozporządzenie eIDAS ma doprowadzić do ujednolicenia usług zaufania i zasad sprawowania nadzoru oraz umożliwić wzajemne uznawanie przez kraju UE środków identyfikacji elektronicznej, zwłaszcza przez instytucje sektora publicznego. Oznacza to, że otrzymany w jednym kraju Unii Europejskiej identyfikator elektroniczny będzie pozwalał na uwierzytelnienie w różnych systemach teleinformatycznych w Unii. Unijne rozporządzenie znacznie poszerza także katalog usług zaufania – oprócz podpisów elektronicznych obejmie również e-pieczęci, e-doręczenia, konserwację pieczęci i podpisu oraz usługi ich walidacji (sprawdzenia ważności). Zobowiązuje też do ustanowienia nadzoru nad kwalifikowanymi i niekwalifikowanymi usługami zaufania. Organem nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o usługach zaufania będzie Minister Cyfryzacji.  Do pełnego wdrożenia unijnego rozporządzenia konieczne będzie dostosowanie systemów informatycznych.

25. Posiedzenie Senatu

SENATOR RP Adam Gawęda. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SENATOR RP

Adam Gawęda

 

Biuro Senatorskie: 

ul. Rynek 25

44-300 Wodzisław Śląski