< AKTUALNOŚCI

19 października 2016

Od dziś trwa 28. posiedzenie Senatu. Jednym z najważniejszych tematów, którymi zajmuje się Izba jest ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jej celem jest ułatwienie konsumentom polubownego rozwiązywania sporów z przedsiębiorcami. Umożliwia ona konsumentom składanie wniosków o rozstrzyganie sporów z przedsiębiorcami do podmiotów oferujących niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne oraz szybkie metody ich alternatywnego rozwiązywania. W imieniu Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, sprawozdanie z prac nad ustawą przedstawił senator Adam Gawęda. Link do wypowiedzi: https://www.youtube.com/watch?v=NSPW_slv2So

 

Ustawa jest projektem rządowym wynikającym z konieczności wdrożenia do polskich przepisów, przepisów unijnych. Założeniem dyrektywy jest stworzenie w państwach unijnych jednolitego systemu pozasądowego rozstrzygania sporów na linii konsument-przedsiębiorca, a wynikających z umów sprzedaży rzeczy lub umów świadczenia usług zawartych także przez Internet oraz umów transgranicznych.

28. posiedzenie Senatu

SENATOR RP Adam Gawęda. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SENATOR RP

Adam Gawęda

 

Biuro Senatorskie: 

ul. Rynek 25

44-300 Wodzisław Śląski