< AKTUALNOŚCI

24 lutego 2017

Zakończyło się 35 posiedzenie Senatu. Obrady trwały 3 dni. Na obradach gościła przebywająca z wizytą w Polsce delegacja czeskiego Senatu z jego przewodniczącym Milanem Štěchem.

 

Senat bez poprawek przyjął ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa i ustawą – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Bez poprawek senatorowie uchwalili również nowelizację ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

 

Senat wprowadził jedną poprawkę do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która dotyczy pakietu onkologicznego.  Zaproponowali, by przepisy  upraszczające kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego weszły w życie od 1 lipca, a nie od marca br. jak przewidywała nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która była rozpatrywana w Senacie.

 

Izba z 5. poprawkami legislacyjnymi przyjęła ustawę o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych oraz  wprowadziła 7 poprawek doprecyzowujących do ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. Ustawa powstała na bazie projektu poselskiego.  Wykonuje ona prawo Unii Europejskiej. Zasadniczym kierunkiem zmian związanych z wdrożeniem prawodawstwa unijnego jest poszerzenie zakresu automatycznej wymiany informacji podatkowych i wprowadzenie jednolitego standardu takiej wymiany. Ustawa ma ograniczyć oszustwa podatkowe oraz przeciwdziałać trudnościom w określaniu wysokości zobowiązań podatkowych, wynikającym z wzrastającej liczby przeprowadzanych transakcji transgranicznych. Ustawa wejdzie w życie po siedmiu dniach od dnia ogłoszenia z wyjątkami.

 

35. posiedzenie Senatu

SENATOR RP Adam Gawęda. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SENATOR RP

Adam Gawęda

 

Biuro Senatorskie: 

ul. Rynek 25

44-300 Wodzisław Śląski