< AKTUALNOŚCI

17 maja 2017

Podczas swojego 41. posiedzenia Senat rozpatrzył 9 ustaw, wprowadzając poprawki do jednej z nich. Izba podjęła też uchwałę upamiętniającą senatora II RP Leona Jantę Połczyńskiego. Senat zdecydował o wniesieniu do Sejmu 2 projektów ustaw.

 

Senat przyjął bez poprawek ustawę o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Celem noweli jest racjonalne i efektywne wydatkowanie środków finansowych na ochronę przeciwpożarową i równomierne wsparcie wszystkich jednostek. Całość środków, płaconych obowiązkowo przez zakłady ubezpieczeń na ochronę przeciwpożarową, trafiać będzie do komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, który 50% przekaże Ochotniczej Straży Pożarnej, a 50% ‒ jednostkom ochrony pożarowej (zakładowe straże pożarne, zakładowe służby ratownicze, gminne jednostki straży pożarnej, terenowa służba ratownicza).

 

O innych ustawach można przeczytać na stronie Senatu: http://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,9714,41-posiedzenie-senatu-drugi-dzien.html

 

 

 

41. posiedzenie Senatu RP

SENATOR RP Adam Gawęda. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SENATOR RP

Adam Gawęda

 

Biuro Senatorskie: 

ul. Rynek 25

44-300 Wodzisław Śląski