< AKTUALNOŚCI

16 grudnia 2017

15 grudnia 2017 r. zakończyło się 52. posiedzenie Senatu, na którym rozpatrzono 9 ustaw, do 2 wprowadzono poprawki. Izba podjęła też 2 uchwały okolicznościowe.  

 

Po wielogodzinnych debatach Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw i ustawę o Sądzie Najwyższym (projekty prezydenckie), odrzucając wcześniej wnioski o odrzucenie tych ustaw. Nowelizacja ustawy o KRS przewiduje, że zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego 15 członków KRS Sejm będzie wybierał spośród sędziów na wspólną 4-letnią kadencję; dotychczas wybierały ich środowiska sędziowskie. Ustawa o Sądzie Najwyższym wprowadza reformę struktury i zakresu kompetencji SN. Umożliwia m.in. składanie do SN skarg nadzwyczajnych na prawomocne wyroki polskich sądów, w tym z ostatnich 20 lat. Można będzie ją wnosić w ciągu 5 lat od uprawomocnienia się skarżonego orzeczenia. Przez 3 lata skargi będzie można wnosić od orzeczeń, które uprawomocniły się po 17 października 1997 r.

 

52. posiedzenie Senatu RP

SENATOR RP Adam Gawęda. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SENATOR RP

Adam Gawęda

 

Biuro Senatorskie: 

ul. Rynek 25

44-300 Wodzisław Śląski