< AKTUALNOŚCI

22 grudnia 2017

Podczas 53. posiedzenia Izba rozpatrzyła 14 ustaw, do 3 wprowadziła poprawki. Podjęła także uchwałę okolicznościową i zdecydowała o wniesieniu do Sejmu 2 projektów ustaw. Ponadto Senat zmienił swój regulamin.

 

Izba wprowadziła 19 poprawek do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Jedna z nich przywraca głosowanie korespondencyjne dla osób niepełnosprawnych. Kolejne poprawki zwiększają rolę Państwowej Komisji Wyborczej w powoływaniu komisarzy wyborczych i szefa Krajowego Biura Wyborczego. W przypadku uzasadnionych zastrzeżeń zarówno wobec kandydatów na komisarzy wyborczych, jak i szefa KBW, PKW ma poinformować o tym niezwłocznie ministra spraw wewnętrznych, który wskaże nowych kandydatów; w wypadku szefa KBW ma być 2 kandydatów. PKW, w uzgodnieniu z ministrem spraw wewnętrznych, będzie też mogła odwołać szefa KBW. Senat wydłużył do 5 lat termin przechowywania dokumentacji z wyborów. Zrezygnowano ponadto z obowiązku ponownego liczenia niewykorzystanych kart do głosowania. Ustawa przewiduje m.in. wprowadzenie dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast od wyborów samorządowych w 2018 r., proporcjonalności wyborów do rad gmin czy obowiązek transmitowania sesji rad i sejmików. Kadencja rad gmin i powiatów oraz sejmików wojewódzkich ma trwać 5 lat. Jednomandatowe okręgi wyborcze będą obowiązywać tylko w gminach do 20 tys. mieszkańców. Kadencja obecnej Państwowej Komisji Wyborczej wygaśnie po wyborach parlamentarnych w 2019 r. Sejm powoła wtedy 7 na 9 członków PKW.

 

53. posiedzenie Senatu RP

SENATOR RP Adam Gawęda. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SENATOR RP

Adam Gawęda

 

Biuro Senatorskie: 

ul. Rynek 25

44-300 Wodzisław Śląski