< AKTUALNOŚCI

17 maja 2018

Wczoraj zakończyło się wyjątkowe, bo trwające 5 dni Posiedzenie Senatu. Łącznie Senat rozpatrzył aż 26 ustaw, z czego do 1 wprowadził poprawki.

 

Ustawa o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) dostosowuje polskie prawo do unijnego rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Zgodnie z nowymi przepisami, funkcjonującego dotychczas generalnego inspektora ochrony danych osobowych zastąpi prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, powoływany na czteroletnią kadencję przez Sejm za zgodą Senatu.

 

Ustawa o Centralnym Porcie Komunikacyjnym określa zasady i warunki przygotowania, finansowania i budowy portu lotniczego w Stanisławowie koło Grodziska Mazowieckiego, ok. 40 km od Warszawy. Ma to być jedno z największych lotnisk w Europie. Po pierwszym etapie budowy ma obsługiwać do 45 mln pasażerów rocznie, a docelowo nawet ok. 100 mln. Do końca 2019 r. mają trwać prace przygotowawcze, a lotnisko ma być wybudowane do końca 2027 r.

 

Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji umożliwia zwolnienia podatkowe dla inwestorów przez 10–15 lat w całym kraju, a nie tylko, jak obecnie, w 14 specjalnych strefach ekonomicznych. Preferencje podatkowe będą uzależnione od miejsca inwestycji, jej charakteru i jakości tworzonych miejsc pracy. Premiowane mają być inwestycje w rejonach o najwyższym bezrobociu, w małych i średnich miastach, tracących funkcje gospodarcze i społeczne. Z ulg będą mogły korzystać nie tylko duże, ale także średnie i małe firmy.

 

60. posiedzenie Senatu - RODO, lotnisko i wspieranie nowych inwestycji

SENATOR RP Adam Gawęda. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SENATOR RP

Adam Gawęda

 

Biuro Senatorskie: 

ul. Rynek 25

44-300 Wodzisław Śląski