< STRONA GŁÓWNA

DOKONANIA

 • W wieloletniej pracy samorządowej aktywnie uczestniczył w procesie tworzenia Strategii Rozwoju Powiatu Wodzisławskiego oraz w planowania inwestycji i termomodernizacji placówek oświatowych.              
 • Wspólnie działał ze Starostą Wodzisławskim II kadencji Janem Materzokiem na rzecz przyśpieszenia budowy autostrady A1, dzięki czemu powstała ponad 10 lat wcześniej niż było to pierwotnie planowane.
   
 • W wielu spółdzielniach doprowadził do korzystnych dla mieszkańców rozstrzygnięć przy wykupie mieszkań za symboliczną złotówkę. Opracował 
  autorski projekt nowelizacji ustawy Prawo energetyczne, który został z sukcesem wprowadzony do polskiego prawa jako nowatorskie rozwiązanie – wsparcie dla energii kogeneracyjnej wykorzystującej metan górniczy. Przyjęte rozwiązanie pozwoliło Spółce Energetycznej „Jastrzębie” S.A. jako pierwszej w kraju przyznanie przez URE „fioletowych” certyfikatów. Otrzymała go za wyprodukowanie z metanu (gazu kopalnianego) w wysokosprawnej kogeneracji energii elektrycznej. Początki były bardzo trudne, przygotowana propozycja wymagała wielu konsultacji i uzgodnień na różnych szczeblach, m.in. z URE i Ministerstwem Gospodarki. Tak przyjęta ustawa pozwala wspierać finansowo przedsiębiorstwa wykorzystujące metan, poprawia bezpieczeństwo kopalń i chroni środowisko przed emisją.
                                                                                               
 • Wprowadził do ustawy Prawo geologiczne i górnicze kilkanaście rozwiązań skierowanych na poprawę bezpieczeństwa pracy oraz funkcjonowania polskich kopalń, zaakceptowanych najpierw przez Wyższy Urząd Górniczy a następnie przyjętych przez Sejm.
   
 • Zainicjował debatę w Sejmie na temat lepszego wykorzystania złóż rodzimych, w tym głównie węgla kamiennego, metanu i gazu łupkowego.
   
 • Aktywnie działał wspólnie z Wójtem Gminy Lubomia dr Czesławem Burkiem na rzecz przyśpieszenia budowy zbiornika Racibórz Dolny.
   
 • Wnioskował nowelizację ustawy o podatku akcyzowym, w której umożliwia się zwrot akcyzy przedsiębiorstwom energochłonnym.

 

 

 

 • Przedłożył projekt ustawy dotyczący pracy nakładczej, pozwalającej przedsiębiorcom dokonać umorzenia niesłusznie naliczonych składek na ubezpieczenie społeczne.
   
 • Działał na rzecz bezpłatnej autostrady A1 i A4 dla mieszkańców naszej aglomeracji.
   
 • Zainicjował i organizował Obchody Dnia Pamięci Ofiar Katynia w Wodzisławiu Śląskim z udziałem rodzin katyńskich oraz wielu znanych osób.
   
 • Wyjaśnił sporną kwestię dla mieszkańców Radlina, nieprawnie obciążonych podatkiem od uzyskanej dotacji do instalacji ekologicznych.
   
 • Doprowadził do zwolnienia poszkodowanych z ponownej zapłaty podatku akcyzowego od sprowadzanych na Śląsku aut z zagranicy.
 • Stałem po stronie mieszkańców w walce z zagrażającą środowisku firmą „Zielony Śląsk”, Interweniowałem u Ministra Środowiska i państwowych instytucjach kontrolnych.
   
 • Interweniował wielokrotnie w różnych placówkach służby zdrowia, szpitalach i klinikach w sprawach pacjentów pozbawionych właściwej opieki.
   
 • Podjął międzynarodową interwencję w/s wypadku polskiej rodziny w Czechach w którym zginął ich syn.
   
 • Zaangażował się w pomoc śmiertelnie choremu Olafkowi, oszukiwanemu przez jastrzębską fundację.
   
 • Swoimi działaniami pomógł rodzinie tragicznie zmarłego górnika z Jastrzębia doprowadzić do korzystnego rozstrzygnięcia sporu z firmą, która obchodziła polskie prawo.                                                                                    
 • Zorganizował w w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach konferencję "Górnictwo - perspektywa 2050 w aspektach unijnych regulacji - rozwój Województwa Śląskiego w symbiozie z górnictwem.                              Zorganizował konferencję "Górnictwo - perspektywa 2050 w aspektach unijnych regulacji - rozwój Województwa Śląskiego w symbiozie z górnictwem.                                                                                                          
 • Przewodniczył zespołowi, który prowadził audyt w Kompanii Węglowej S.A. (obecnie Polska Grupa Górnicza) Opracował obszerny raport końcowy.

SENATOR RP Adam Gawęda. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SENATOR RP

Adam Gawęda

 

Biuro Senatorskie: 

ul. Rynek 25

44-300 Wodzisław Śląski