< AKTUALNOŚCI

12 września 2016

11 września w Warszawie odbyło się I posiedzenie nowej kadencji Rady Politycznej Prawa i Sprawiedliwości.

 

Rada Polityczna jest najwyższą władzą uchwałodawczą PiS w okresach pomiędzy posiedzeniami Kongresu. W jej skład wchodzą Prezes PiS, Wiceprezesi, Skarbnik oraz Przewodniczący Komitetu Wykonawczego PiS, Prezesi Zarządów Okręgowych, posłowie, senatorowie oraz posłowie do Parlamentu Europejskiego, będący członkami PiS (w ramach tej grupy członkiem rady Politycznej jest Senator Adam Gawęda) do 120 członków wybranych przez Kongres, osoby dokooptowane na wniosek Prezesa PiS przez Radę Polityczną do swego składu, w liczbie nie większej niż 10% składu Rady.

 

Do zadań Rady Politycznej należy m.in. określanie kierunków polityki PiS zgodnie z uchwałami
Kongresu, wybór i odwoływanie na wniosek Prezesa PiS Sekretarza Rady, Wiceprezesów PiS, Przewodniczącego Komitetu Wykonawczego, Skarbnika PiS, członków Komitetu Politycznego, Przewodniczącego Komisji Etyki PiS oraz do 5 jej członków, sprawowanie nadzoru nad działalnością Komitetu Wykonawczego, wybór kandydata PiS na urząd Prezydenta RP,
określenie zasad wyłonienia kandydatów PiS do organów samorządowych.

 

Na niedzielnym posiedzeniu Rada dokonała wyboru m.in. wiceprezesów partii. Do dotychczasowych: Beaty Szydło, Adama Lipińskiego, Mariusza Kamińskiego i Antoniego Macierewicza dołączyło dwóch nowych – Mariusz Błaszczak oraz Joachim Brudziński, który został również Przewodniczącym Komitetu Wykonawczego. Zmieniony został także skład Komitetu Politycznego, czyli kierownictwa PiS. Dołączyli do niego m.in. dwaj wicepremierzy – Piotr Gliński i Mateusz Morawiecki oraz Minister RPiPS – Elżbieta Rafalska. Dokonano także wyboru Członków Komisji Etyki oraz Sekretarza Rady.

I posiedzenie Rady Politycznej PiS

SENATOR RP Adam Gawęda. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SENATOR RP

Adam Gawęda

 

Biuro Senatorskie: 

ul. Rynek 25

44-300 Wodzisław Śląski