< AKTUALNOŚCI

16 stycznia 2017

W dniu 16 stycznia 2017 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II przedstawiciele nauki, edukacji i biznesu, a także administracji publicznej wspólnie dyskutowali o możliwych synergiach ze wzajemnej współpracy podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej „Współpraca przemysłu i nauki – klucz do sukcesu”.

 

W konferencji wziął udział Senator Adam Gawęda, który zabrał głos zarówno w części otwierającej, jak i w panelu eksperckim pt. "Jaki jest najlepszy model współpracy przemysłu z nauką w polskich realiach?"

 

W swoich wystąpieniach Senator zwracał uwagę na potrzebę podejmowania konkretnych działań w celu tworzenia odpowiedniego klimatu umożliwiającego zbliżanie biznesu do nauki.

Podkreślał jak wielkie znaczenie dla polskiej gospodarki i szybszego rozwoju ma dobra współpraca nauki z biznesem.

 

 

Mówił także o konieczności nawiązywania dobrych relacji oraz korzystania ze wzajemnych doświadczeń i osiągnięć pomiędzy regionem Polski Wschodniej, a górniczym Śląskiem. Wspominał, że Katolicki Uniwersytet Lubelski na mapie Polski Wschodniej jest liderem z ogromnymi tradycjami.

 

Przyjazd do Lublina oprócz charakteru merytorycznego miał dla Senatora również ważny aspekt osobisty, na KUL wybitnym naukowcem jest prof. Adam Biela, wywodzący się z rodzinnej miejscowości Senatora - Syryni.

 

 

Konferencja ogólnopolska "Współpraca przemysłu i nauki - klucz do sukcesu"

SENATOR RP Adam Gawęda. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SENATOR RP

Adam Gawęda

 

Biuro Senatorskie: 

ul. Rynek 25

44-300 Wodzisław Śląski