< AKTUALNOŚCI

26 maja 2017

W regionie zakończyły się obchody Dnia Strażaka. W tym roku miały one szczególny wymiar, były bowiem połączone z 25-leciem powstania Państwowej Straży Pożarnej. To właśnie na początku 1992 roku weszła w życie ustawa tworząca tą formację.

 

Senator Adam Gawęda uczestniczył osobiście w obchodach w Wodzisławiu Śląskim. Na uroczystościach w Rybniku, Raciborzu i Katowicach reprezentowali go asystenci. Wszystkim strażakom Senator życzył satysfakcji z wykonywanej pracy, przypominając, że zawód strażaka to nie tylko praca, ale misja i powołanie. 

 

Senator przypominał także o działaniach, jakie w ostatnim czasie podejmował dla strażaków rząd Prawa i Sprawiedliwości. Warto przypomnieć, że zgodnie z zapowiedziami Prawa i Sprawiedliwości, realizowany jest „Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarneji Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020”. Program przewiduje także dofinansowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W latach 2017-2020 zaplanowano dofinansowanie dla tych jednostek w łącznej kwocie 501 mln 400 tys. zł. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przeznaczy także w tym roku dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych ponad 124 mln zł. Jest to wzrost dotacji z budżetu państwa o ponad 15 mln zł tylko w ciągu jednego roku.

 

Na zdjęciach uroczystości w Wodzisławiu Śląskim i Raciborzu.

 

Obchody Dnia Strażaka

SENATOR RP Adam Gawęda. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SENATOR RP

Adam Gawęda

 

Biuro Senatorskie: 

ul. Rynek 25

44-300 Wodzisław Śląski