< STRONA GŁÓWNA 

PRACA W SENACIE

O Senacie

 

 • Senat jest drugą obok Sejmu izbą polskiego parlamentu,
   

 • Składa się ze 100 senatorów wybieranych na czteroletnią kadencję w

jednomandatowych okręgach wyborczych (popularnych JOW-ach),
 

 • Senat rozpatruje ustawy uchwalone przez Sejm. Może je zaakceptować, odrzucić, lub przyjąć poprawki,
   

 • Senat może wnieść własny projekt ustawy do Sejmu,
   

 • Senat powołuje i odwołuje niektórych, szczególnie ważnych urzędników państwowych (np. Rzecznika Praw Obywatelskich)
   

 • Senat wyraża zgodę na zarządzenie przez Prezydenta referendum

 

WIĘCEJ INFORMACJI O SENACIE MOŻNA ZNALEŹĆ NA STRONIE:

www.senat.gov.pl/o-senacie

 

Adam Gawęda w Senacie

 

Senator Adam Gawęda jest członkiem dwóch senackich komisji: Komisji Gospodarki narodowej i Innowacyjności. W tej pierwszej pełni funkcję Przewodniczącego.

Senator Gawęda działa również w zespołach parlamentarnych i senackich:

 

 • Parlamentarny Zespół ds. Energetyki
   

 • Parlamentarny Zespół Wspierania Inicjatyw Obywatelskich i Kontaktówz Organizacjami Pozarządowymi
   

 • Senacki Zespół Strażaków
   

 • Senacki Zespół Śląski
   

Jako Senator sprawozdawca przedstawiał stanowisko komisji m.in. w sprawienastępujących ustaw:
 

 • ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla

kamiennego
 

 • ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących

niektórymi spółkami
 

 • ustawa o zmianie ustawy o efektywności energetycznej
   

 • ustawa o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów

wybuchowych
 

Senator wiele razy zabierał także głos w dyskusji toczącej się podczas obrad Senatu i Komisji Senackich

 

Senator Adam Gawęda jest członkiem Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość 

 

WIĘCEJ INFORMACJI O PRACY SENATORA GAWĘDY W SENACIE MOŻNA ZNALEŹĆ NA STRONIE:

www.senat.gov.pl/sklad/senatorowie/senator,880,9,adam-gaweda.html

 

 

SENATOR RP Adam Gawęda. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SENATOR RP

Adam Gawęda

 

Biuro Senatorskie: 

ul. Rynek 25

44-300 Wodzisław Śląski