< AKTUALNOŚCI

01 lutego 2017

Podczas 34. posiedzenia Senat bez poprawek przyjął 3 nowelizacje:  ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-majątkowych, ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, oraz o spółkach publicznych, a także ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Ponadto, Senat wniósł jedną poprawkę do ustawy o zmianie ustawy: Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

W naszym państwie powszechny jest precedens przestępstwa związanego z wyłudzaniem pieniędzy z budżetu państwa poprzez żądanie zwrotu podatku VAT za towary i usługi, które w rzeczywistości nie zostały sprzedane. Poprawka do ustawy o zmianie ustawy ma na celu zwalczanie tego typu przestępstw dlatego wprowadza nowe kategorie wykroczeń prawnych: wystawianie fikcyjnych faktur VAT, podrabianie, przerabianie i traktuje o karze 25 lat pozbawienia wolności za fałszowanie faktur przekraczających wartość 10 mln zł  oraz od 3 do 15 lat pozbawienia wolności dla osób fałszujących faktury o wartości przekraczającej 5 mln zł. Ustawa przewiduje także złagodzenie kary w momencie, gdy oskarżony wskaże osoby bezpośrednio związane z przestępstwem oraz przytoczy okoliczności przestępstwa, oraz całkowite odstąpienie od wyroku w momencie, gdy zrzeknie się osiągniętej korzyści majątkowej.

Dodatkowo Senatorowie jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie senackiego projektu ustawy o ustanowieniu Krzyża Zachodniego, a także podjęli uchwałę dotyczącą upamiętnienia 500-lecia obecności protestantów na ziemiach polskich.

 

Podsumowanie 34. posiedzenia Senatu

SENATOR RP Adam Gawęda. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SENATOR RP

Adam Gawęda

 

Biuro Senatorskie: 

ul. Rynek 25

44-300 Wodzisław Śląski