< AKTUALNOŚCI

21 kwietnia 2017

21 kwietnia 2017 r. zakończyło się 39. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła na nim 8 ustaw i przyjęła je bez poprawek. Zdecydowała o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Podjęto też uchwałę z okazji 150. rocznicy powstania Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Ponadto Izba odwołała Grzegorza Czeleja z funkcji wicemarszałka Senatu i wybrała na nią senatora Michała Seweryńskiego.

 

Najważniejszą z rozpatrzonych przez Senat ustaw jest Ustawa o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy), która ma usprawnić proces repatriacji. W tym miejscu należy przypomnieć, że repatriacja jest powrotem do kraju ojczystego osób, które wskutek różnych przyczyn znalazły się poza jego granicami. Przykładem mogą być jeńcy wojenni lub osoby wywiezione na roboty na Syberię. Pomoc ludziom powracającym do kraju jest bardzo ważna, dlatego uchwała przewiduje ustanowienie pełnomocnika rządu ds. repatriacji i utworzenie Rady ds. Repatriacji, a także tworzenie ośrodków adaptacyjnych, w których repatrianci będą mogli uczyć się języka polskiego i przygotować do samodzielnego życia poza granicami ośrodka. Pobyt w takim ośrodku będzie trwał od 3 do 6 miesięcy. Dodatkowo ustawa wprowadza nową formę pomocy finansowej – do 25 tyś. zł. Będzie można przeznaczyć na dopłatę do zakupu mieszkania lub dopłatę do czynszu wynajmowanego mieszkania. Gmina, która zapewni lokal mieszkaniowy repatriantowi, otrzyma jednorazową dotację z budżetu państwa do 25 tyś. zł. na repatrianta.

 

Więcej informacji o 39 posiedzeniu Senatu tutaj

Podsumowanie 39 posiedzenia Senatu

SENATOR RP Adam Gawęda. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SENATOR RP

Adam Gawęda

 

Biuro Senatorskie: 

ul. Rynek 25

44-300 Wodzisław Śląski