< AKTUALNOŚCI

14 listopada 2016

We wtorek 15 listopada o godzinie 9.00 zbierze się Komisja Środowiska. Tematem będzie informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli „Kształtowanie cen usług za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków”.

 

Tego samego dnia o godzinie 11.00 rozpoczną się obrady plenarne Senatu. W trakcie posiedzenia izba będzie debatować między innymi: 
 

  • nad informacją Adama Bodnara o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2015 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela

 

  • powołaniem członka Rady Polityki Pieniężnej w miejsce odwołanego 6 października br. Marka Chrzanowskiego.

 

  • ustawą o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.  Nowelizacja podwyższa z 50 do 75 proc. najniższej emerytury lub renty kwotę, która będzie wolna od zajęcia przez komornika w przypadku egzekucji należności innych niż świadczenia alimentacyjne. 

 

  • ustawą o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw, wywodzącą się z projektu rządowego. Nowelizacja ma na celu przywrócenie stażu podyplomowego jako niezbędnego etapu w rozwoju zawodowym lekarzy i lekarzy dentystów, umożliwiającego praktyczną naukę zawodu w ujednoliconych ramach prawnych i organizacyjnych. Młodzi lekarze będą odbywać staż podyplomowy pod kierunkiem opiekuna, czyli lekarza specjalisty albo lekarza dentysty wykonującego zawód co najmniej przez pięć lat. Stażyści – pod nadzorem opiekuna – będą mieli pełne prawo wykonywania zawodu. Otrzymają uprawnienia do wystawiania recept, wydawania opinii i orzeczeń lekarskich.

 

Pełen porządek obrad dostępny na stronie: www.senat.gov.pl/prace/senat/posiedzenia/tematy,474,1.html

 

Zapraszamy także do śledzenia obrad Senatu pod linkiem: www.senat.gov.pl/transmisje/biezace-transmisje

 

 

Przed 30. posiedzeniem Senatu

SENATOR RP Adam Gawęda. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SENATOR RP

Adam Gawęda

 

Biuro Senatorskie: 

ul. Rynek 25

44-300 Wodzisław Śląski