< AKTUALNOŚCI

23 lutego 2017

W 2 dniu obrad 35 posiedzenia Senat zapoznał się z informacją rządu o udziale  Polski w pracach Unii Europejskiej od lipca do grudnia 2016 r. – w trakcie przewodnictwa Słowacji w Radzie UE, którą przedstawił wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański. Podczas posiedzenia Senator Adam Gawęda stanął w obronie polskiej energetyki i ochrony polskich firm transportowych w kontekście działań prowadzonych przez UE.

Słowa Pana Senatora:

 

„Panie Marszałku! Panie Ministrze!

Pozwolę sobie wrócić do pakietu zimowego. Jak pan minister podkreślił, jest on główną osią rozbieżności pomiędzy stanowiskiem polskim a stanowiskiem Unii Europejskiej. Propozycje Komisji Europejskiej zawierające nowe regulacje mają na celu przyspieszenie transformacji energetycznej krajów Unii Europejskiej, a pakiet zimowy jest zwiastunem nie tyle rewolucji legislacyjnej, ile kolejnego etapu odchodzenia od węgla pod płaszczykiem czystej energii dla wszystkich Europejczyków. Co powinniśmy, Panie Ministrze, w tej sytuacji zrobić? Rozwiązania, jak się wydaje, mogą być podobne jak w innych krajach. Jako przykład można wskazać instrumenty zastosowane wcześniej przez naszych zachodnich sąsiadów, Niemców, w postaci tzw. Energiewende. Czy nie powinniśmy wypracować w drodze konsensusu politycznego i społecznego konceptu polskiej energetyki, zdefiniować go i określić drogę dojścia do rozwiązań unijnych? Czy nie powinniśmy powiedzieć, że akceptujemy główne kierunki europejskiej polityki klimatycznej i przyjmujemy założenia czystej energii, ale że w polskim segmencie energetycznym, w naszych realiach, możemy to zrealizować w perspektywie, załóżmy, 20–30 lat? Moim zdaniem musimy uwzględnić w tym scenariuszu rolę węgla kamiennego i brunatnego w polskich realiach. Nie możemy też zapomnieć o ważnej kwestii, jaką są rodzime złoża gazu, jak również cała nasza infrastruktura. Mam tu na myśli gazoport. A zatem, Panie Ministrze, mam dwa pytania. Jakie instrumenty Ministerstwo Spraw Zagranicznych wespół z Ministerstwem Energii stosuje już teraz, a jakie zamierza jeszcze zastosować w tym obszarze związanym z polską energetyką w celu ochrony tego sektora w imię szerzej rozumianego polskiego interesu? Czy MSZ wespół z Ministerstwem Energii rozważa powołanie jakiegoś zespołu ekspertów czy też zespołu negocjacyjnego, który wzmocni polskie stanowisko wobec tych bardzo niekorzystnych i groźnych propozycji zmian w obszarze energetyczno-klimatycznym?

Panie Ministrze, jest jeszcze druga bardzo ważna sprawa. Otóż w coraz trudniejszej sytuacji są polscy transportowcy. Zmowa siedmiu największych państw Unii Europejskiej skutecznie ogranicza możliwość normalnego funkcjonowania polskim przewoźnikom, a w przyszłości uniemożliwi im dalszy rozwój. Jakie działania podejmują i jakie zamierzają podjąć MSZ i polski rząd w celu ochrony naszych przedsiębiorców? Dziękuję bardzo.”

 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Konrad Szymański odpowiadając na słowa Pana Senatora zadeklarował, że obie te sprawy są na poziomie bardzo wysokiej agendy rządowej.

Zapraszamy Państwa do wysłuchania całego wystąpienia jak również odpowiedzi:

 

Przemówienie Pana Senatora 

SENATOR RP Adam Gawęda. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SENATOR RP

Adam Gawęda

 

Biuro Senatorskie: 

ul. Rynek 25

44-300 Wodzisław Śląski