< AKTUALNOŚCI

30 marca 2017

Podczas zakończonego w tym tygodniu 38. posiedzenia nasz Senator przedstawiał sprawozdania z prac trzech połączonych Komisji senackich: Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Ustawodawczej.

 

Sprawozdania przedstawiane przez Senatora dotyczyły dwóch ważnych nowelizacji. Pierwsza z nich: "o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw", stanowi część pakietu: „100 zmian dla firm – Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców”, przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju w ramach tzw. Planu Morawieckiego.  Nowelizacja wprowadza rozwiązania, które pozwolą usprawnić postępowania administracyjne i skrócić czas ich trwania, a także ograniczyć nadmierny formalizm.

 

Drugą nowelizacją jest "zmiana niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności". Nowelizacja ma poprawić płynność przedsiębiorstw, usprawnić i ułatwić dochodzenie należności, a także przeciwdziałać zatorom płatniczym. Przewiduje m.in. utworzenie Rejestru Należności Publicznoprawnych, zawierającego informacje na temat zaległości publicznoprawnych, takich jak zobowiązania podatkowe, kary administracyjne, należności celne i grzywny. 

 

O tych oraz innych ustawach przyjętych przez Senat na ostatnim posiedzeniu można przeczytać tutaj: http://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,9538,38-posiedzenie-senatu.html

Senator Adam Gawęda sprawozdawcą z posiedzenia trzech połączonych Komisji  

SENATOR RP Adam Gawęda. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SENATOR RP

Adam Gawęda

 

Biuro Senatorskie: 

ul. Rynek 25

44-300 Wodzisław Śląski