< AKTUALNOŚCI

26 kwietnia 2017

W Gdańsku odbył się Ogólnopolski Szczyt Energetyczny Gdańsk 2017. Temat przewodni spotkania brzmiał: „Energetyka do gospodarki – gospodarka dla energetyki”. Celem organizatorów było zebranie przedstawicieli kluczowych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo energetyczne i gospodarcze kraju.

Senator Adam Gawęda był prelegentem w debacie inauguracyjnej „Polska gospodarka wobec wyzwań przyszłości – nowoczesna polityka przemysłowa”, oraz w debacie tematycznej „Ład prawny a długookresowe strategie inwestycyjne branży”. Podczas pierwszej debaty zostały poruszone między innymi kwestie strategii bezpieczeństwa energetycznego państwa, odbudowy narodowego potencjału gospodarczego, który dałby Polsce gwarancję suwerenności i podniesienia pozycji na arenie międzynarodowej, możliwości wykorzystania własnych zasobów surowcowych i wodnych w celu rozwoju gospodarczego kraju oraz przyszłości energetyki węglowej. Zebrani dyskutowali również na temat tego, czy Polska powinna włączać się aktywnie w nowe sytuacje polityczne mające wpływ na bezpieczeństwo energetyczne – złoża w Arktyce, budowa nowych magazynów, ropociągów i gazociągów jak również zastanawiali się nad przyszłością energetyki węglowej i OZE. Rozmawiano również o polityce energetycznej i polityce surowców w perspektywie 2020 i 2030 roku.

Podczas debaty Senator Adam Gawęda mówił o tym, że państwa, które mają surowce mają oczywistą przewagę, te które nie mają surowców muszą dywersyfikować źródła dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego wewnętrznego. Odniósł się także do tzw. Bramy Północnej i terminalu LNG, które mają nas połączyć z Norwegią. Takie połączenie gazowe ma być częścią podniesienia bezpieczeństwa energetycznego i dywersyfikowania surowców. Senator Gawęda mówił o tym, że polski miks energetyczny jest w „potrzasku”. Jego zdaniem „docierają nowe sygnały z Komisji Europejskiej i innych podmiotów, które wywierają presję na Polskę”.
„Dla potrzeb energetyki zawodowej jest potrzebna nowa droga. Zapotrzebowanie na gaz i bezpieczeństwo surowcowe musi być związane z ich dostępnością” mówił Senator. Dodał także, że warto się zastanowić nad tym jaki wolumen gazu musi być zakupiony, żeby cała inwestycja w Bramę Północną była opłacalna. Przypomniał, ze państwa Grupy Wyszehradzkiej wyraziły chęć podłączenia się do nowego systemu, ale nic konkretnego nie padło od naszych południowych sąsiadów. Na koniec zasugerował, że dostosowanie do rynku europejskiego powinno być priorytetem w myśleniu o tej inwestycji. Zastanawiano się także podczas debaty czy w przypadku połączenia z Norwegią gaz nie okaże się jednak zbyt drogi. Gawęda podkreślił, że bezpieczeństwo dostaw jest ważne, ale musi uwzględniać konkurencyjność naszego rynku.

Podczas debaty tematycznej Senator wraz z zebranymi zastanawiał się nad tym, czy regulacje są czynnikiem stymulującym czy hamującym rozwój, który z modeli – zewnętrzny czy wewnętrzny jest właściwszy dla perspektywy rynku mocy oraz czy możliwe jest zagwarantowanie jednolitych i niezmiennych regulacji prawnych dla dużych inwestycji w perspektywie długookresowej. Omówił również inwestycje w bezpieczeństwo prawne poprzez wdrażanie projektów compliance w branży energetycznej, dynamikę otoczenia regulacyjnego, bezpieczeństwo projektów inwestycyjnych oraz plany inwestycyjne w energetyce i potencjalne źródła finansowania z perspektywy firm branży.

Wieczorem odbyła się Gala wręczenia nagród „Bursztyn polskiej energetyki”, podczas której Senator Adam Gawęda otrzymał statuetkę za szczególne działania w zakresie rozwoju i bezpieczeństwa polskiej gospodarki i energetyki w kraju i za granicą.

 

 

Senator na Ogólnopolskim Szczycie Energetycznym Gdańsk 2017

SENATOR RP Adam Gawęda. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SENATOR RP

Adam Gawęda

 

Biuro Senatorskie: 

ul. Rynek 25

44-300 Wodzisław Śląski