< AKTUALNOŚCI

16 maja 2017

Polska jest krajem węgla. To na nim opiera się gospodarka. Nasz kraj od kilku lat jest liderem w zasobach węgla kamiennego i brunatnego i redukcji emisji zanieczyszczeń. Konieczne jest jednak ciągłe poszukiwanie nowych i zdrowszych technologii węglowych. W tym celu 16 maja w Senacie odbyła się konferencja zatytułowana „Polska liderem czystych technologii węglowych w Unii Europejskiej”. Przewodniczącym konferencji był nasz Senator, Adam Gawęda, który dyskutował z zebranymi o tym, jakie działania w kwestii kształtowania polityki energetycznej powinna podejmować Polska w kontekście światowej polityki klimatycznej i unijnej polityki zakładającej dekarbonizację energetyki. Rozmawiano również o zwiększeniu udziału odnawialnych źródeł energii i zaostrzeniu norm emisji dla przemysłu. Następnie przedstawiono rozwiązania technologiczne umożliwiające te procesy.

 

Senator Adam Gawęda podkreślił, że dla Komisji Gospodarki Narodowej najważniejszym celem jest przedstawienie raportu z drogi przejścia od poziomu badawczego do procesów wykonawczych. Zaznaczył również, że nasz kraj ma prawo do kształtowania swojego bezpieczeństwa energetycznego mając oczywiście na uwadze ochronę środowiska i redukcję emisji, i to prawo pozwala nam dojść do owego bezpieczeństwa własną, korzystną dla naszego kraju drogą. 

 

„Wpisując się w solidarność energetyczną, chcemy pokazać Europie, krajom Unii Europejskiej i agendom unijnym, że możemy wykorzystywać węgiel w czystych technologiach, zupełnie nowocześnie, ograniczając emisję, tworząc biznes wokół nowoczesnych, nowych rozwiązań i takich, które są skierowane na zabezpieczenie energetyczne naszych krajów i naszych sąsiadów. To jest bardzo ważne. Węgiel z pewnością pozostanie ważnym ogniwem bezpieczeństwa energetycznego Polski” – mówił Adam Gawęda.

 

Przez czyste technologie węglowe (CTW) należy rozumieć technologie zaprojektowane w celu poprawy skuteczności wydobycia, przeróbki, przetwarzania oraz utylizacji węgla i zwiększenia akceptowalności tych procesów z punktu widzenia wpływu na środowisko naturalne. Jedną z takich technologii jest zgazowanie węgla. To właśnie on był motywem przewodnim dyskusji zebranych.

 

Zastosowanie czystych technologii w Polsce to duży potencjał biznesowy. Dzięki nim można wykorzystać odpady powęglowe, zwiększyć zatrudnienie w górnictwie, utylizować odpady leśne czego efektem będą zdrowsze lasy i wyeliminować smog, co dla Polski jest sprawą bezkompromisową i bardzo istotną.

 

Podsumowując debatę, Senator Adam Gawęda przypomniał, że polityka energetyczna UE nosi w sobie ducha solidarności i zakłada bezpieczeństwo surowcowe, energetyczne i budowanie wspólnego rynku energii. W Polsce surowcem strategicznym jest węgiel, dlatego musimy dbać o rozwój nowych technologii jego wykorzystywania, a jednocześnie musimy o tym głośno mówić na forum Unii. Szanse na zmodernizowanie naszej energetyki i podniesienie jej na wyższy poziom daje także pakiet klimatyczny. Zdaniem Senatora Adama Gawędy, nowe czyste technologie węglowe pozwalają na optymistyczne myślenie o przyszłości polskiej energetyki.

 

Senator przewodniczącym konferencji dot. czystych technologii węglowych

SENATOR RP Adam Gawęda. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SENATOR RP

Adam Gawęda

 

Biuro Senatorskie: 

ul. Rynek 25

44-300 Wodzisław Śląski