< AKTUALNOŚCI

17 lutego 2016

W dniach 15-16 lutego w Pradze odbyło się Spotkanie przedstawicieli komisji gospodarczych parlamentów Grupy Wyszehradzkiej. Komisję Gospodarki Narodowej i Innowacji Senatu RP reprezentował wiceprzewodniczący, Senator Adam Gawęda

W dyskusji uczestnicy rozmawiali o współpracy w ramach infrastruktury transportowej, energetycznej i strategii bezpieczeństwa, dyplomacji gospodarczej oraz gospodarki cyfrowej.

 

Parlamentarne komisje ekonomiczne Grupy Wyszehradzkiej doszły do wniosku, że tylko w pełni rozwinięta sieć transportowa może przyczynić się do ochrony zdrowia publicznego i środowiska, wzrostu gospodarczego, bezpieczeństwa i usług transportowych wysokiej jakości. Skoordynowany rozwój infrastruktury transportowej między krajami V4 zapewni odpowiednią ciągłość planowanych projektów transportowych transgranicznych. Państwa te proponują także zwiększenie świadomości i współpracy w zakresie projektów PPP z udziałem środków unijnych.

 

Uczestnicy spotkania wezwali Komisję Europejską do podjęcia kroków w kierunku zakończenia budowy wewnętrznego rynku energii, której wszystkie zasoby produkcyjne są w pełni zintegrowanego rynku. Zaproponowali uproszczenie instrukcji dotyczących pomocy państwa w dziedzinie ochrony środowiska i energii. Zalecili inicjatywy, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego UE i regionu. Korytarz gazowy Północ-Południe Korytarz gazowy jest w tej dziedzinie kluczowym projektem.

 

Uczestnicy potwierdzili rosnące znaczenie dyplomacji ekonomicznej, której główne zadania obejmują ochronę handlu i przepływu towarów w UE. Docenili współpracę krajów V4 na poziomie wielostronnym (np. W odniesieniu do TTIP lub kwestii modernizacji i migracji).

Spotkanie komitetów gospodarczych parlamentów Grupy Wyszehradzkiej

SENATOR RP Adam Gawęda. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SENATOR RP

Adam Gawęda

 

Biuro Senatorskie: 

ul. Rynek 25

44-300 Wodzisław Śląski