< AKTUALNOŚCI

20 kwietnia 2017

Senat podjął uchwałę w 150. rocznicę powstania Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. W uchwale przypomniano, że organizacja ta miała podtrzymać w młodym pokoleniu ducha patriotycznego, wpisując się też w nurt pozytywistycznej epoki i galicyjskiej autonomii. Bardzo szybko zaczęło rosnąć w siłę, kolejne jego gniazda powstawały w pozostałych zaborach, a także wśród emigracji (USA, Francja, Niemcy, Kanada, Wielka Brytania). Członkowie poszczególnych gniazd zasilili później polskie oddziały zbrojne, m.in. Legiony Polskie. Towarzystwo zostało zdelegalizowane w 1947 r., przetrwało jednak na emigracji. Ponownie narodziło się dopiero w końcu lat 80. XX wieku.

 

W Senacie została także przedstawiona okolicznościowa wystawa. Podczas otwarcia wystawy marszałek Senatu przypomniał, że ruchowi sokolemu przyświecało hasło „w zdrowym ciele zdrowy duch”. W jego ocenie właśnie w tym powiedzeniu zawiera się idea ruchu łączącego w sobie promowanie kultury i sprawności fizycznej z myśleniem o Polsce i patriotyzmem. Zwracając się do przedstawicieli gniazd sokolich z całej Polski, podkreślił: „Tworzyliście i nadal wspaniale tworzycie historię niepodległej Rzeczypospolitej”.

 

Otwarcie wystawy poprzedziła uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych kilkunastu członkom i działaczom Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, przyznanych przez prezydenta Andrzeja Dudę. W imieniu prezydenta odznaczenia wręczyła minister Małgorzata Sadurska, szef Kancelarii Prezydenta RP. Uhonorowano nimi m.in.: Andrzeja Boguckiego, Andrzeja Olejnika, Grzegorza Bielca, Artura Bluma, Bronisława Kielara, Stanisława Mardułę, Andrzeja Nowakowskiego, Władysława Zaskalskiego, Michała Sienkiewicza, Witolda Zurzyckiego, Damiana Małeckiego, Zbigniewa Okorskiego i Zygmunta Śledziewskiego. W odczytanym podczas uroczystości liście prezydent Andrzej Duda złożył gratulacje i wyrazy szacunku odznaczonym za ich wkład w odrodzenie i rozwój ruchu sokolego po 1989 r. Podkreślił, że był on prekursorski wobec ruchów skautowych, stanowił jedno ze źródeł sukcesu 1918 r., przygotował młodych Polaków na wyzwania, jakie przyniósł XX w. Prezydent Andrzej Duda przypomniał, że członkowie towarzystwa nie zaprzestali swojej działalności ani w okresie konspiracji, ani później, stając się wrogami władzy komunistycznej. 

 

Prezentowana w Senacie wystawa, przygotowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie, ukazuje historię Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Ekspozycja, bogato ilustrowana zdjęciami, przypomina najważniejsze wydarzenia z dziejów stowarzyszenia, m.in. zlot grunwaldzki w Krakowie w 1910 r., powstania wielkopolskie i śląskie, kształtowanie się polskiego skautingu, powstanie Błękitnej Armii, historię sportu, zloty w 20-leciu międzywojennym czy odrodzenie ruchu po 1989 r.

 

Uroczystości z okazji 150. rocznicy powstania Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”

SENATOR RP Adam Gawęda. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SENATOR RP

Adam Gawęda

 

Biuro Senatorskie: 

ul. Rynek 25

44-300 Wodzisław Śląski