< AKTUALNOŚCI

06 lipca 2016

4 lipca 2016 r  r. odbyła się XI edycja Ogólnopolskiego Kongresu PETROBIZNES Paliwa Chemia Gaz, której tytuł przewodni brzmiał ”Odpowiedzialny Rozwój – nowe wyzwania dla liderów rynku w Polsce”. Kongres objęty został Patronatem Honorowym przez Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego. 

 

W tegorocznej edycji Senator Adam Gawęda został zaproszony do udziału w Sesji Inauguracyjnej pt. „Polski rynek energii, petrochemii oraz gazu na etapie intensywnych zmian”. W pierwszej kolejności podjęta została dyskusja nad europejskim trendem reindustrializacji. Senator zwrócił uwagę, że plan Wicepremiera Morawieckiego jest olbrzymią szansą dla Polskiego przemysłu i całej gospodarki. Z drugiej strony podkreślił, że polityka klimatyczna i regulacyjna Unii Europejskiej, w kontekście obrony polskich interesów i energetyki powinna ulec poważnej modyfikacji. Zaznaczył, że przyszłość polskiego górnictwa w znacznym stopniu zależna jest od procesu naprawczego i dobrego powiązania z energetyką i ciepłownictwem.

Zdaniem Senator Gawędy problemem nie bez znaczenia jest ekonomiczny i społeczny wymiar zmian w polskim górnictwie. Zrównoważony rozwój kraju powinien być priorytetem a wykorzystanie węgla jest możliwe nie tylko w energetyce ale również jako surowca do produkcji chemicznej. Sektor energetyczny petrochemiczny i gazowy powinien pełnić rolę stymulującą dla gospodarki, tania energia to większą konkurencja dla polskiego przemysłu.

 

W tym wymiarze analizowano w szczególności rolę spółek PERN i PGNiG w najbliższej przyszłości na rynku. Debata w ramach sesji inauguracyjnej poruszyła również zagadnienia dotyczące polskiego prawodawstwa. Zastanawiano się więc, z jednej strony, nad przejrzystością polskiej legislacji węglowodorowej dla inwestorów, z drugiej czy polska polityka surowcowa ma szanse wreszcie zaistnieć w rzeczywistości gospodarczej kraju i czy prawo geologiczne oraz górnicze wymaga dalszych zmian

XI edycja Ogólnopolskiego Kongresu PETROBIZNES Paliwa Chemia Gaz

SENATOR RP Adam Gawęda. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SENATOR RP

Adam Gawęda

 

Biuro Senatorskie: 

ul. Rynek 25

44-300 Wodzisław Śląski