< STRONA GŁÓWNA

ŻYCIORYS

Adam Gawęda

Senator RP

 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii,

Pełnomocnik Rządu RP ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego,

Przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności,

członek Komisji Środowiska

Członek Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.

Poseł na Sejm RP VI kadencji

 

Urodził się 3 listopada 1967 r. w Rydułtowach, mieszkaniec Syryni w gminie Lubomia w Powiecie Wodzisławskim. Ukończył

Szkołę Podstawową w Syryni oraz Liceum Ogólnokształcące w Rydułtowach.

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, mgr inż. górnictwa i geologii, ekspert polityki surowcowo-energetycznej, członek Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej.

 

Żona Ewa jest mistrzem fotografii i nauczycielem zawodu, córka Paulina jest magistrem ekonomii, absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

W latach od 1994 do 2007 pełnił funkcje na stanowiskach kierowniczych: był koordynatorem Biura Strategii, koordynatorem Zespołu Zarządzania Środkami Produkcji w Centrum Wydobywczym Południe, na kopalni pełnomocnikiem dyrektora Systemów Zarządzania Jakością, szefem inwestycji i ochrony środowiska, zastępcą kierownika służby strzałowej, nadsztygarem górniczym, zastępcą kierownika robót górniczych. Wcześniej pracował na stanowiskach: nadgórnika, sztygara zmianowego i starszego inspektora przygotowania produkcji.W czasie swojej pracy zawodowej brał udział w opracowaniu planów ruchu, planów inwestycyjnych, dokumentacji i strategii. Monitorował elementy makro otoczenia polskiego górnictwa, przygotował raport o jego stanie wraz z propozycjami planu naprawczego i restrukturyzacyjnego. Uczestniczył min. w pracach zespołów nad raportami „Potencjał redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do roku 2050” oraz „Prognozy zapotrzebowania gospodarki polskiej na węgiel kamienny i brunatny jako surowca dla energetyki w perspektywie 2050 roku”. Brał udział w projekcie pn. „Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050”. Posiada doświadczenie menedżerskie, samorządowe i parlamentarne. Był prezesem klubu sportowego.

 

W latach 1998-2007 był radnym Rady Powiatu Wodzisławskiego a w II kadencji wiceprzewodniczącym Rady. Zainicjował opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Wodzisławskiego.

W Sejmie VI kadencji pracował w Komisji Gospodarki, Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, Komisji Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii oraz Komisji do Spraw Unii Europejskiej.

 

Pracował nad ustawą Prawo geologiczne i górnicze, wprowadzając korzystne rozwiązania. Opracował i zaproponował zmiany do ustawy Prawo energetyczne wspierające energię produkowaną z metanu górniczego w procesie wysokosprawnej kogeneracji.

 

W latach 2014-2015 radny Sejmiku Województwa Śląskiego. Podejmował działania na rzecz zadań infrastrukturalnych i gospodarczych dla tworzonego programu dla Śląska. Organizator licznych konferencji i debat, autor publikacji naukowych obejmujących problematykę górniczą i surowcowo-energetyczną oraz rozwój Województwa Śląskiego w symbiozie z górnictwem. Skutecznie występował z inicjatywami modernizacji i remontów dróg wojewódzkich i regionalnych.

 

15 lipca 2019 r. został powołany przez Premiera Mateusza Morawieckiego na stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Energii i Pełnomocnika Rządu RP ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego

 

Współpracuje z wieloma organizacjami charytatywnymi na rzecz potrzebujących. Wielokrotnie interweniował w różnych instytucjach, placówkach i szpitalach, zawsze w obronie najsłabszych.

Należy do Prawa i Sprawiedliwości.

 

SENATOR RP Adam Gawęda. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SENATOR RP

Adam Gawęda

 

Biuro Senatorskie: 

ul. Rynek 25

44-300 Wodzisław Śląski