< AKTUALNOŚCI

17 listopada 2016

Podczas posiedzenia Senat przyjął 13 ustaw, do 3 z nich wprowadzając poprawki, co oznacza, że powrócą one do Sejmu. Pozostałe trafią do Prezydenta RP. Ponadto zgodnie z porządkiem obrad wysłuchał informacji Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2015 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela. Nowym członkiem Rady Polityki Pieniężnej został wybrany Rafał Bogumił Sura, kandydat zgłoszony przez senatorów Prawa i Sprawiedliwości.

 

Do najważniejszych ustaw przyjętych przez Senat należy z pewnością Ustawa o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. wprowadza ona jawność oświadczeń majątkowych sędziów TK, które będą publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. Będą też oni składać jawne oświadczenia o działalności gospodarczej małżonka. Za podanie w nich nieprawdy  będzie grozić do pięciu lat pozbawienia wolności. Ustawa stanowi, że po złożeniu ślubowania, sędzia stawia się niezwłocznie w Trybunale w celu objęcia obowiązków, a prezes Trybunału musi stworzyć mu warunki umożliwiające ich wypełnianie. Sedza trybunału, także w stanie spoczynku - nie może być członkiem władz spółki prawa handlowego, spółdzielni, fundacji prowadzącej działalność gospodarczą; nie może mieć w spółce prawa handlowego więcej niż 10 proc. akcji oraz prowadzić działalności gospodarczej. Nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej "niedającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów". Nie może podejmować dodatkowego zatrudnienia, z wyjątkiem w charakterze pracownika naukowo-dydaktycznego, o ile nie utrudnia to pełnienia obowiązków sędziego. 

 

O innych ustwach przyjętych prze Senat można poczytać na stronie: www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,9225,30-posiedzenie-senatu-trzeci-dzien.html

Zakończyło się 30. posiedzenie Senatu

SENATOR RP Adam Gawęda. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SENATOR RP

Adam Gawęda

 

Biuro Senatorskie: 

ul. Rynek 25

44-300 Wodzisław Śląski