< AKTUALNOŚCI

19 stycznia 2018

W Senacie zakończyły się prace nad budżetem na rok 2018. Ich efektem jest dokument, który po pierwsze jest budżetem odpowiedzialnym, w którym nie ma problemu nadmiernego deficytu. Jest to także budżet, który został nakierowany na rozwój. Znalazły się w nim m.in. środki na realizację niezwykle ważnego "Programu dla Śląska"

Niezagrożone jest także finansowanie priorytetowych programów rządowych m.in. Programu 500+, niższego wieku emerytalnego, waloryzacji emerytur i rent od 1 marca 2018 r., zwiększenia nakładów na obronę narodową, dofinansowania do oraz dalszego podwyższania tzw. kwoty wolnej od podatku.

Warto zwrócić uwagę na rozwój infrastruktury sportowej, w tym m.in. Otwarte Strefy Aktywności (OSA). Celem Programu jest budowa ogólnodostępnych, wielofunkcyjnych, plenerowych stref aktywności, skierowanych do różnych grup wiekowych oraz tworzenie przestrzeni aktywności sportowej, sprzyjającej międzypokoleniowej integracji społecznej.

 

 

 

Budżet na rok 2018 - Rozwój i odpowiedzialność

SENATOR RP Adam Gawęda. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SENATOR RP

Adam Gawęda

 

Biuro Senatorskie: 

ul. Rynek 25

44-300 Wodzisław Śląski