< AKTUALNOŚCI

15 maja 2018

W dniach 13-14 maja, w Sofii, odbyło się spotkanie Przewodniczących Komisji ds. energii parlamentów członkowskich UE. Senator Adam Gawęda wchodził w skład polskiej delegacji, którą stanowili przewodniczący sejmowej Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa, poseł Maciej Małecki, a także poseł Izabela Kloc, członek tejże Komisji.

 

Uczestnicy spotkania dyskutowali na tematy związane z:

 

- infrastrukturą energetyczną i bezpieczeństwem dostaw,

- przejściem do czystej energii w Europie,

- elektromobilnością,

- integracją rynkową zrównoważonych źródeł energii.

 

Senator Adam Gawęda w swoich wystąpieniach na forum spotkania podkreślał, że głównym elementem zapewniającym bezpieczeństwo energetyczne jest dywersyfikacja kierunków, źródeł i dostawców gazu oraz ropy naftowej jak również rozbudowa infrastruktury towarzyszącej. Polska konsekwentnie realizuje działania zmierzające do uniezależnienia się od dostaw gazu ziemnego z kierunku wschodniego, ponadto trwają zaawansowane prace nad projektem Baltic Pipe oraz rozbudowa terminalu LNG  w Świnoujściu. Senator Adam Gawęda zwrócił również uwagę na fakt, że gaz dostarczany do Polski z nowych źródeł będzie mógł służyć nie tylko polskim odbiorcom, lecz również odbiorcom w sąsiednich państwach Unii Europejskiej i Ukrainie.

W ten sposób dbając o bezpieczeństwo własne, Polska wspiera ponadto solidarność europejską i sąsiedzką z naszymi ważnymi partnerami na wschód od Polski. 

 

 

 

 

Czysta energia dla wszystkich Europejczyków – Sofia 2018

SENATOR RP Adam Gawęda. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SENATOR RP

Adam Gawęda

 

Biuro Senatorskie: 

ul. Rynek 25

44-300 Wodzisław Śląski