< AKTUALNOŚCI

18 października 2018

Po raz trzeci, Urząd Miasta Pszów, Zespół Obsługi Placówek Oświaty w Pszowie i Szkoła Podstawowa nr 4 byli organizatorami III Przeglądu Pieśni i Piosenki Patriotycznej pod patronatem Senatora Adama Gawędy oraz honorowym patronatem ks. prof. Jerzego Szymika.
W III Przeglądzie wzięło udział 180 uczniów szkół z powiatu wodzisławskiego, rybnickiego, raciborskiego, Jastrzębia Zdroju i ze szkoły
w Branicach, woj. opolskie oraz uczniowie (20 osób) z czeskich szkół z Bruntala i Horni Benesova.

 

W dniach 9 i 10 października odbyły się przesłuchania konkursowe. Jury w składzie:

przewodnicząca – Aurelia Karpińska - nauczyciel muzyki i gry na instrumentach klawiszowych z MOKu w Pszowie,

Krystyna Warcok - przedstawiciel Biura Senatora A. Gawędy,

Romuald Gebel –  radny Miasta Pszów- inicjator Przeglądu,

Mirella Ogrocka - Dyrektor ZOPO w Pszowie- główny organizator,

wyłoniło laureatów

 

15 października 2018r. o godzinie 16,00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Pszowie odbyła się GALA LAUREATÓW, w której wzięli udział wszyscy nagrodzeni uczestnicy III Przeglądu, ich opiekunowie i rodziny oraz zaproszeni goście: ksiądz profesor Jerzy Szymik, Ewa Gawęda
(w zastępstwie za Senatora Adama Gawędy), Hanna Świergolik - starszy wizytator Kuratorium Oświaty, Czesław Krzystała- Przewodniczący Rady Miejskiej w Pszowie, Piotr Kowol- wice przewodniczący Rady Miejskiej, Wojciech Kolorz- Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia..., miejscy radni, dyrektorzy placówek oświatowych a także jurorzy.

Całość III Przeglądu Pieśni Patriotycznej, tradycyjnie, prowadziła Elwira Banaś- nauczycielka muzyki Szkoły Podstawowej nr 4 w Pszowie, której, od strony technicznej, pomagał Rafał Pawłowski i Maria Duda - nauczyciele SP 4.

Opiekunem grupy czeskiej, z ramienia Urzędu Miasta, była Izabela Włoczek oraz pracownicy Referatu Promocji.

Nad całością, zarówno eliminacji i Gali, czuwała Mirella Ogrocka- dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświaty w Pszowie.

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z tego wydarzenia

 

III Przegląd Pieśni i Piosenki Patriotycznej 

SENATOR RP Adam Gawęda. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SENATOR RP

Adam Gawęda

 

Biuro Senatorskie: 

ul. Rynek 25

44-300 Wodzisław Śląski