< AKTUALNOŚCI

28 lipca 2017

Senat zapoznał się z Informacją o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2016 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka. Zadania Rzecznika koncentrują się wokół pięciu dziedzin życia dzieci: prawa do życia i ochrony zdrowia, prawa do wychowania w rodzinie, prawa do godziwych warunków socjalnych, prawa do nauki oraz prawa do ochrony przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem lub innym złym traktowaniem. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w swoim wystąpieniu mówił m.in. o ilości spraw zgłaszanych do biura oraz opowiadał o podejmowanych w związku z nimi działaniach. Ważnym elementem działalności urzędu RPD jest upowszechnianie praw dziecka.

W toku dyskusji Senatorowie pytali rzecznika m.in. o ocenę procedur adopcyjnych w Polsce, funkcjonowanie Domów Dziecka, czy tzw. domów poprawczych. Senatorowie w swoich wypowiedziach poruszali także takie ważne tematy jak konieczność traktowania każdej zgłoszonej Rzecznikowi sprawy w sposób indywidualny i dokładne pochylanie się nad każdym ludki dramatem. Zwracali uwagę na niebezpieczeństwo biurokratycznego podejścia do działalności rzecznika. Zachęcali także Rzecznika Praw Dziecka do promowania wychowywania dzieci w zgodzie z wartościami takimi jak: męstwo, umiarkowanie, sprawiedliwość i roztropność oraz upominali się o obronę także nienarodzonych dzieci.

 

Informacja Rzecznika Praw Dziecka

SENATOR RP Adam Gawęda. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SENATOR RP

Adam Gawęda

 

Biuro Senatorskie: 

ul. Rynek 25

44-300 Wodzisław Śląski