< AKTUALNOŚCI

21 stycznia 2019

22 stycznia 2019 r. wchodzi w życie ustawa o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla oraz z tytułu zaprzestania pobierania bezpłatnego węgla przez osoby niebędące pracownikami przedsiębiorstwa górniczego pozwala określić terminarz jej realizacji.

 

22 stycznia br. jest pierwszym dniem, w którym można składać wnioski o rekompensatę w wyznaczonych do tego punktach. Osoby uprawnione mają na to 90 dni.

 

Wypłata rekompensat nastąpi od 1 czerwca 2019 r.

 

Aby otrzymać rekompensatę uprawniona osoba będzie musiała wypełnić wniosek o rekompensatę, którego wzór stanowi załącznik do ustawy.

Wzór wniosku     Oświadczenie

 

Wypełniony wniosek wraz z oświadczeniem oraz dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do rekompensaty należy składać w wyznaczonych punktach

Lista punktów

 

O rekompensatę będą mogły ubiegać się osoby, którym przedsiębiorstwo górnicze zaprzestało wydawać bezpłatny węgiel w naturze lub w ekwiwalencie pieniężnym, a przedsiębiorstwo to prowadziło w dniu 31 grudnia 2011 r. wydobycie węgla kamiennego na podstawie koncesji.

Osoby uprawnione

 

Informacje w sprawie rekompensaty udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00 pod numerem infolinii 32 757 4554

 

Pytania można również kierować na adres e-mail: rekompensaty@srk.com.pl

 

 

INFORMACJA W SPRAWIE REKOMPENSAT ZA UTRACONY DEPUTAT

SENATOR RP Adam Gawęda. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SENATOR RP

Adam Gawęda

 

Biuro Senatorskie: 

ul. Rynek 25

44-300 Wodzisław Śląski