09 marca 2020

W Powiatowym Centrum Konferencyjnym w Wodzisławiu Śląskim odbyło się spotkanie Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim poprowadzone przez Wiceministra Adama Gawędę.

 

Członkowie komitetu omówili przygotowany wcześniej i przedstawiony projekt sztandaru, To kolejny krok prowadzący do realizacji celu postawionego przed komitetem.

 

Kolejny krok na drodze do nowego sztandaru PSP

Copyright Adam Gawęda 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone