< AKTUALNOŚCI

26 lipca 2018

                Tym tematem zajmowały się komisje Środowiska oraz Gospodarki Narodowej i Innowacyjności podczas połączonego posiedzenia, który odbyło się w Senacie dn.19 lipca br.

 

Głównym celem wspólnego posiedzenia było określenie wniosków będących punktem wyjścia do dalszego działania tychże komisji jak również sygnał dla ministerstw Energii i Środowiska, do podejmowania takich działań, które będą służyć konkurencyjności polskiego przemysłu energochłonnego w UE.

 

                We wprowadzeniu do posiedzenia Senator Adam Gawęda zwrócił uwagę, że obecnie blisko 11% PKB i prawie 0,5 mln pracowników to przemysł energochłonny właśnie. A utrzymanie jego konkurencyjności to odpowiedzialność również polityczna, zwłaszcza w czasach globalnej rywalizacji w tej dziedzinie. Należy zatem jasno określić jakie są główne wyzwania czekające polską branżę energochłonną.

Podczas posiedzenia dyskutowano więc m.in. o:

- potencjale gospodarczym energochłonnych branż przemysłowych,

- kosztach energii elektrycznej,

- zmianach na rynku uprawnień do emisji,

- systemie rekompensat finansowych,

- wycenie energii elektrycznej na towarowej giełdzie energii.

 

Pod poniższym linkiem pełna rejestracja wideo posiedzenia:

Retransmisja posiedzenia komisji

 

Konkurencyjność polskiego przemysłu energochłonnego na tle UE

SENATOR RP Adam Gawęda. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SENATOR RP

Adam Gawęda

 

Biuro Senatorskie: 

ul. Rynek 25

44-300 Wodzisław Śląski