< AKTUALNOŚCI

14 lutego 2018

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności pracowała w tym tygodniu nad ustawami, które składają się na "Konstytucje dla biznesu", której celem jest jest zreformowanie i uproszenie przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. 

 

Ustawa – Prawo przedsiębiorców najważniejsza z pakietu ustaw dotyczących zmian w prawie gospodarczym. Ustanawia zasady: co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone; domniemania uczciwości przedsiębiorcy i rozstrzygania wątpliwości faktycznych na jego korzyść. Wprowadza też ulgę na start dla początkujących przedsiębiorców 

Dzięki instytucji działalności nierejestrowej osoba fizyczna ją prowadząca nie musi rejestrować tej działalności ani płacić z tego tytułu składek ZUS. Ustawa znosi ponadto obowiązek posługiwania się przez przedsiębiorców numerem REGON w relacjach z urzędami, w kontaktach z dużą częścią z nich będzie posługiwał się wyłącznie numerem NIP.

 

Nowe przepisy mają m.in. zachęcić młodych i przedsiębiorczych Polaków do rozpoczynania własnej działalności gospodarczej.

 

Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców powołuje ten urząd. Podstawowym zadaniem rzecznika będzie dbanie o właściwe wdrożenie w praktyce zasad Konstytucji Biznesu, co zapewni lepszą ochronę interesów mikro-, małych i średnich firm, a także bardziej partnerskie relacje między przedsiębiorcami a organami administracji publicznej, wpłynie też na poprawę stanu otoczenia prawnego przedsiębiorców.

Do zadań rzecznika należeć będą m.in. opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących interesów mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej, a także pomoc w organizacji mediacji między przedsiębiorcami a organami administracji publicznej. Rzecznik będzie również współpracował z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, zajmującymi się ochroną praw przedsiębiorców. 

"Konstytucja dla biznesu" w komisjach senackich

SENATOR RP Adam Gawęda. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SENATOR RP

Adam Gawęda

 

Biuro Senatorskie: 

ul. Rynek 25

44-300 Wodzisław Śląski