20 marca 2020

Polska Grupa Górnicza S.A. testuje kamery termowizyjne w ramach prewencji zakażeń koronawirusem. Docelowo takie rozwiązania pojawią się we wszystkich zakładach spółki.

W zakładach górniczych PGG S.A. (Piast, Ziemowit, Kopalni Zespolonej ROW i KWK Murcki - Staszic) służby ochrony testują działanie kamer termowizyjnych przy zdalnym pomiarze temperatury ciała pracowników przekraczających bramę kopalni.

Mobilne zestawy pozwalają z odległości do 2 m zobrazować na ekranie temperaturę ciała człowieka i wychwycenie osób, u których rozwija się gorączka – jeden z możliwych objawów infekcji koronawirusem.

Dotychczas temperaturę ciała przy wejściu do zakładów PGG S.A. służby ochrony mierzą zdalnymi termometrami, kierowanymi w pobliże skóry czoła lub skroni. Taki pomiar trwa jednak dłużej i w określonych godzinach sprzyja tworzeniu się kolejek, które są nie tylko kłopotliwe, ale też niepożądane z sanitarnego punktu widzenia.

Jeśli testy przebiegną pomyślnie, kierownictwo Polskiej Grupy Górniczej zamierza rozszerzyć pomiar termograficzny na wszystkie kopalnie i oddziały spółki.

PGG wprowadza kamery termowizyjne

Copyright Adam Gawęda 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone