< AKTUALNOŚCI

11 lutego 2019

Rok 2018 przyniósł wiele ważnych ustaw i dobrych zmian dla Polaków. Do najważniejszych z nich należały:

- ustawa w celu obniżenia składek na ubezpieczenie społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę m.in. Mały ZUS

- ustawa o świadczeniu rekompensacyjnym dla górników

- ustawa o podatku akcyzowym dot. zapobieganiu podwyżkom cen energii

Warto wspomnieć także inicjatywę ustawodawczą Senatu o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami i przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów.

 

 

W minionym roku Senator uczestniczył też w wielu spotkaniach na szczeblu międzynarodowym m.in.:

- polsko-hiszpańskie forum w Santiago de Compostela

- spotkanie Partnerstwa Parlamentarnego Azja-Europa w Brukseli

- spotkanie bilateralnej Polsko-Portugalskiej  Grupy Parlamentarnej w Lizbonie 

- spotkanie przewodniczących parlamentów Grupy Wyszehradzkiej na Węgrzech

 

 

Dużo działo się także na szczeblu lokalnym. Warto wymienić:
- otwarcie Powiatowego Punktu Zespołu ds. Orzekania o niepełnosprawności w Raciborzu

 

 

- fundusze dla wodzisławskiego szpitala

 

 

- pomoc dla państwowych i ochotniczych  jednostek Straży Pożarnej - 7,5 mln złotych dla strażaków z OSP w samym tylko województwie śląskim

 

 

- spotkania z premier Beatą Szydło i europoseł Jadwigą Wiśniewską

 

 

- inicjatywy na rzecz dzieci i młodzieży

 

Podsumowanie działalności Senatora w roku 2018

SENATOR RP Adam Gawęda. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SENATOR RP

Adam Gawęda

 

Biuro Senatorskie: 

ul. Rynek 25

44-300 Wodzisław Śląski