< AKTUALNOŚCI

01 marca 2018

Przekazujemy informację z oficjalnej strony SRK odnośnie wypłaty rekompensaty za utracony deputaty:

Trwa weryfikacja wniosków dotyczących wypłaty rekompensat za utracone prawo do bezpłatnego węgla, składanych w Spółce Restrukturyzacji Kopalń. Dotychczas sprawdzono 182 tys. wniosków z czego 165 tysięcy zostało zweryfikowanych pozytywnie – jako zgodnych z kryteriami przyjętymi w ustawie z października ubiegłego roku. Większość uprawnionych otrzymała już należne im pieniądze.Obecnie pozostał najtrudniejszy etap w procesie sprawdzania – badanie wniosków, które wymagają dodatkowego sprawdzenia, lub uzupełnień.– Występują o te rekompensaty osoby nieuprawnione, gdyż nie objęte ustawą – wyliczają problemy pracownicy z trzech punktów obsługi klienta SRK mieszczących się w Woli i dwa w Zabrzu (informacje adresowe – poniżej).W tej grupie znajdują się przede wszystkim wdowy lub sieroty po pracownikach, lub emerytach oraz osoby, które przeszły na emerytury od 2015 roku, czyli w czasie gdy część spółek zlikwidowała, lub zawiesiła wydawanie emerytom deputatów węglowych. Także osoby otrzymujące równowartość deputatu wraz z emeryturami, lub rentami.Zgłaszają się niekiedy ludzie zatrudnieni w przedsiębiorstwach innych niż przewiduje ustawa. Ponadto w części dokumentów brakowało załączników do wniosków.Błędnie podane na wnioskach bywają numery kont. W takich wypadkach przelewy wracają do nadawcy.Jeśli wypełniając wniosek osoba starająca się o rekompensatę nie podała numeru telefonu kontaktowego, albo pomyliła się wpisując go, pracownicy spółki listownie wysyłają prośby o uzupełnienie dokumentów. W niektórych wypadkach nawet jeżdżą do tych osób.Wszelkie niezgodności, konieczności uzupełnień przedłużają jednak czas załatwiania spraw. Dlatego dobrze, by jeśli ktoś zorientuje się że mógł popełnić błąd, lub nie dostarczył załączników, sam dosłał skorygowaną, uzupełnioną informację.– Do każdej sprawy musimy podchodzić bardzo starannie – mówi prezes SRK SA, Tomasz Cudny – Nie ma dowolności, lub uznaniowości w jej załatwieniu. Wniosek musi być zgodny z warunkami, jakie określiła ustawa. Chodzi przecież o wypłatę pieniędzy ze środków budżetowych, należących do Skarbu Państwa, a więc do nas wszystkich.

Adresy punktów obsługi klienta:

Wola – ul. Kopalniana 10

nr tel.: 32 71 70 661

nr tel.: 32 71 70 655

nr tel.: 32 71 70 665

 

Zabrze – ul. Lompy 11

nr tel.: 32 71 70 125

nr tel.: 32 71 70 138

Archiwum – ul. Sikorskiego 4 Zabrze

nr tel.: 32 71 61 106

nr tel.: 32 71 61 102nr tel.: 32 71 70 590

nr tel.: 32 71 70 529

Ponad 90 proc. wniosków zweryfikowanych pozytywnie

SENATOR RP Adam Gawęda. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SENATOR RP

Adam Gawęda

 

Biuro Senatorskie: 

ul. Rynek 25

44-300 Wodzisław Śląski