< AKTUALNOŚCI

10 stycznia 2019

Współpraca ponad podziałami – to główny apel parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości oraz radnych powiatowych z dzisiejszej konferencji prasowej, która odbyła się w wodzisławskim biurze senatora Adama Gawędy.

 

Na konferencji podsumowano działania radnych PiS powiatu wodzisławskiego oraz koalicjantów za lata 2016-2018 przede wszystkim w obszarze służby zdrowia, oświaty i infrastruktury, jak również przedstawione zostały plany możliwe do realizacji we wspólnych uzgodnieniach z aktualnymi władzami powiatu – jeśli tylko taka chęć zostanie przez owe władze wyrażona.

 

Senator Adam Gawęda:  Inicjatywy wynikające z Programu dla Śląska są ważne i można je dobrze realizować również tu, w Subregionie Zachodnim, do którego zaliczany jest powiat wodzisławski, pod warunkiem rzetelnych, merytorycznych dyskusji na rzecz dobra mieszkańców przez osoby obecnie kierujące strukturami powiatowymi. Jest wiele ciekawych projektów obejmujących rewitalizację obiektów pogórniczych, unowocześnienie energetyki czy elektromobilność transportu publicznego, które czekają na pilną realizację. Niestety od początku tej kadencji władze powiatu nie chcą wspólnego działania, nie zwracają się do nas z żadnymi inicjatywami, propozycjami. Wiele z ogniw wielomiliardowego Programu dla Sląska może być skierowanych dla powiatu wodzisławskiego. Ale żeby skutecznie realizować program, potrzebna jest współpraca. Potrzeba, aby w zarządzie i prezydium powiatu były osoby, które są w stanie unieść te działania. Te osoby, które pełnią funkcje obecnie tego nie gwarantują, ponieważ w Zarządzie Powiatu Wodzisławskiego jest tylko jedna osoba niebędąca emerytem. Ich doświadczenie może być przydatne np. w komisjach, a nie na stanowiskach gdzie wymagane jest kilkanaście godzin pracy dziennie. Do realizacji tych wszystkich zadań potrzebna jest dobra współpraca jednostek samorządowych: gmin, powiatów, sejmiku, wojewody i rządu. Nie dostaliśmy żadnej szansy na współpracę. Pomimo naszych apeli zostaliśmy odsunięci.

 

Poseł Izabela Kloc - szefowa struktur PiS w okręgu rybnickim: Wszyscy wiemy jak ważna jest synergia działań na poziomie Rządu RP, samorządu wojewódzkiego oraz powiatowego dla rozwoju społeczno gospodarczego regionu. Chcemy zaprosić do współpracy te powiaty, które nie skorzystały z możliwości współpracy z Prawem i Sprawiedliwością w czasie powyborczym, przez co radni PiS są teraz w opozycji. Dlatego apelujemy o to, aby - dla dobra mieszkańców, dla dobra tego regionu, dla dobra Subregionu Zachodniego, a także powiatu mikołowskiego - starostowie podjęli współpracę z Prawem i Sprawiedliwością. W powiecie wodzisławskim w okresie ostatnich trzech lat - koalicji z Prawem i Sprawiedliwością - współpraca zaowocowała wieloma inwestycjami służącymi mieszkańcom, w tym oddano do użytku nowe trakty operacyjne w szpitalu, poprawiono i zmodernizowano infrastrukturę drogową, a w placówkach oświatowych - edukacyjną i sportową. My chcemy to kontynuować, mamy zamiar wspierać dobre i odpowiedzialne projekty, ale też domagamy się otwarcia obecnych starostów na współpracę z Prawem i Sprawiedliwością. Tak rozumiane partnerstwo gwarantuje nasze pełne wsparcie dla włodarzy powiatów wodzisławskiego, raciborskiego, mikołowskiego i rybnickiego, zwłaszcza przy dużej konkurencji w zdobywaniu środków finansowych chociażby z rządowego Programu dla Śląska. Przede wszystkim sprawy i dobro mieszkańców tych regionów, a nie osobiste ambicje! Taka współpraca gwarantuje sukces!

 

Potrzebna współpraca ponad podziałami

SENATOR RP Adam Gawęda. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SENATOR RP

Adam Gawęda

 

Biuro Senatorskie: 

ul. Rynek 25

44-300 Wodzisław Śląski