< AKTUALNOŚCI

15 listopada 2017

W czasie posiedzenia Senatorowie przyjęli ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej (projekt rządowy), która przewiduje likwidację lub ograniczenie barier w prowadzeniu działalności innowacyjnej oraz podniesienie atrakcyjności podatkowych instrumentów wsparcia działalności innowacyjnej w Polsce.

Senatorowie zaakceptowali także projekt nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2017. Zwiększa on limit wydatków w budżecie. Środki te zostaną przeznaczone m.in. na wypłaty rekompensat za utracone deputaty węglowe dla emerytów górników, dokapitalizowanie Polskiego Funduszu Rozwoju, Banku Gospodarstwa Krajowego i Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, zrekompensowanie Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji mniejszych wpływów abonamentowych z tytułu zwolnień z opłat abonamentowych za lata 2010–17 oraz opłacenie zwiększonych składek do organizacji międzynarodowych.

 

 

Senat zakończył 50. posiedzenie

SENATOR RP Adam Gawęda. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SENATOR RP

Adam Gawęda

 

Biuro Senatorskie: 

ul. Rynek 25

44-300 Wodzisław Śląski