< AKTUALNOŚCI

17 maja 2019

Jednogłośnie, z dużym poparciem i zaufaniem, senator Adam Gawęda został wybrany na przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności. W zakresie odpowiedzialności pełnionej funkcji senator Adam Gawęda będzie zajmował się sprawami gospodarki krajowej, sektora energetycznego, surowców i innowacji.

Dotychczas senator Gawęda pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego komisji, którą kierował senator Andrzej Stanisławek, obecnie sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przedmiotem działania komisji są: bieżąca i perspektywiczna polityka gospodarcza państwa, zasady kształtowania stosunków własnościowych i przekształcenia własnościowe, restrukturyzacja gospodarki, rozwój i wspieranie innowacyjnej gospodarki, wpływ nowych technologii i zmian technologicznych na szanse rozwojowe Polski, sprawy Skarbu Państwa, działalność przedsiębiorstw państwowych, działania antymonopolistyczne, górnictwo i energetyka, turystyka, stosunki gospodarcze z zagranicą.

 

Senator Adam Gawęda przewodniczącym senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

SENATOR RP Adam Gawęda. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SENATOR RP

Adam Gawęda

 

Biuro Senatorskie: 

ul. Rynek 25

44-300 Wodzisław Śląski