< AKTUALNOŚCI

15 lipca 2017

Podczas trwającego jeszcze 45. posiedzenia Senat przyjął dwie ważne ustawy.

Pierwszą z nich jest nowelizacja ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym.  Senator Adam Gawęda - sprawozdawca Komisji w swoim wystąpieniu na posiedzeniu wskazał:  

 

"celem (ustawy) jest wzmocnienie bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego do odbiorców, wprowadzenie ułatwień dla podmiotów zobowiązanych do utrzymania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego oraz rozstrzygnięcie wątpliwości interpretacyjnych sygnalizowanych przez uczestników rynku w zakresie obowiązującego stanu prawnego."

 

Druga to ustawa o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna, która powołuje do życia tą właśnie agencję. 

 

"Do kompetencji agencji będzie należało wspieranie napływu inwestycji zagranicznych, wspieranie inwestycji polskich za granicą, dostarczanie przedsiębiorcom informacji ekonomiczno-handlowych na temat rynków zagranicznych oraz inwestorom zagranicznym informacji na temat warunków i uregulowań prawnych prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski, w tym prowadzenie portalu informacyjnego, organizowanie przedsięwzięć informacyjnych i promocyjnych w kraju i za granicą oraz działalność wydawnicza." mówił Senator Adam Gawęda.

 

Ważne ustawy podczas 45. posiedzenia Senatu

SENATOR RP Adam Gawęda. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SENATOR RP

Adam Gawęda

 

Biuro Senatorskie: 

ul. Rynek 25

44-300 Wodzisław Śląski