10 stycznia 2020

W budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników. 

 

Jest to najstarszy taki zespół. Został powołany w wyniku ustaleń strony rządowej ze związkową w grudniu 1992 roku i reaktywowany porozumieniem postrajkowym w maju 1993 roku. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele rządu, pracodawców oraz związków zawodowych.

Zadaniem Zespołu jest wypracowywanie wspólnego stanowiska w sprawach ważnych z punktu widzenia polityki państwa oraz interesów pracowników i pracodawców, w sprawach związanych z bezpieczeństwem socjalnym górników.

 

Wiceminister Adam Gawęda et współprzewodniczącym zespołu.

 

Zespół Trójstronny ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników

Copyright Adam Gawęda 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone