WRÓĆ

Adam Gawęda

 

Poseł na Sejm RP

Członek Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej.

 

Urodził się 3 listopada 1967 r. w Rydułtowach, mieszka w Syryni w gminie Lubomia

w powiecie wodzisławskim.

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, mgr inż. górnictwa i geologii, przeszedł wszystkie szczeble kariery górniczej od nadgórnika i sztygara zmianowego do stanowisk kierowniczych (koordynator Biura Strategii, koordynator Zespołu Zarządzania Środkami Produkcji w Centrum Wydobywczym Południe).

 

Jest autorem raportu o stanie górnictwa wraz z propozycjami planu naprawczego

i restrukturyzacyjnego. Uczestniczył m.in. w pracach zespołów nad raportami „Potencjał redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do roku 2050” oraz „Prognozy zapotrzebowania gospodarki polskiej na węgiel kamienny i brunatny jako surowca dla energetyki w perspektywie 2050 roku" jak również „Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050”.

 

W latach 1998-2007 był radnym Rady Powiatu Wodzisławskiego, a w II kadencji wiceprzewodniczącym Rady. Zainicjował opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Wodzisławskiego.

 

W Sejmie VI kadencji pracował nad ustawą Prawo geologiczne i górnicze, wprowadzając korzystne rozwiązania. Opracował i zaproponował zmiany do ustawy Prawo energetyczne wspierające energię produkowaną z metanu górniczego

w procesie wysokosprawnej kogeneracji. W latach 2014-2015 radny Sejmiku Województwa Śląskiego. Podejmował działania na rzecz zadań infrastrukturalnych

i gospodarczych dla tworzonego programu dla Śląska, skutecznie występował

z inicjatywami modernizacji i remontów dróg wojewódzkich i regionalnych.

 

W latach 2015-2019 Senator RP. Przewodniczył Komisji Gospodarki Narodowej

i Innowacyjności, był członkiem Komisji Środowiska.

 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii i Pełnomocnik Rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego od lipca 2019 roku w pierwszym rządzie Mateusza Morawieckiego.

 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych i Pełnomocnik Rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego od początku do marca 2020 roku w drugim rządzie Mateusza Morawieckiego.

 

Żona Ewa jest senatorem, mistrzem fotografii i nauczycielem zawodu, córka Paulina magistrem ekonomii, absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego

w Krakowie.

Copyright Adam Gawęda 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone