Ostatnie prace w Sejmie i Regionie

© Adam Gawęda 2023