Wpisz swój mail:

Wpisz swoją wiadomość:

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z klauzulą informacyjną (zobacz tutaj) oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Biuro Poselskie Adam Gawęda z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, ul. Świętego Jana 16 w celu podjęcia przez Biuro Poselskie interwencji w sprawie zgłaszanej w niniejszym wniosku.

(Brak zgody oznacza, że żadne działania nie zostaną podjęte)

Wyrażam zgodę

Nie wyrażam zgody

WYŚLIJ
WYŚLIJ
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Biuro Poselsko-Senatorskie 
Adam Gawęda i Ewa Maria Gawęda

ul. Świętego Jana 16

44-300 Wodzisław Śląski

tel. 32 307 43 27 

Poniedziałek     9.00-14.00
Wtorek                 12.00-18.00
Środa                    9.00-14.00
Czwartek             9.00-14.00
Piątek                   nieczynne

Wpisz swój mail:

Wpisz swoją wiadomość:

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z klauzulą informacyjną (zobacz tutaj) oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Biuro Poselskie Adam Gawęda z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, ul. Świętego Jana 16 w celu podjęcia przez Biuro Poselskie interwencji w sprawie zgłaszanej w niniejszym wniosku.

(Brak zgody oznacza, że żadne działania nie zostaną podjęte)

Wyrażam zgodę

Nie wyrażam zgody

WYŚLIJ
WYŚLIJ
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Biuro Poselsko-Senatorskie 
Adam Gawęda i Ewa Maria Gawęda

ul. Świętego Jana 16

44-300 Wodzisław Śląski

tel. 32 307 43 27 

Poniedziałek     9.00-14.00
Wtorek                 12.00-18.00
Środa                    9.00-14.00
Czwartek             9.00-14.00
Piątek                   nieczynne

Ekspert górniczy, polityk, członek Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej. 

 

Urodził się 3 listopada 1967 r. w Rydułtowach, mieszka w Syryni w gminie Lubomia w powiecie wodzisławskim.

 

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, mgr inż. górnictwa
i geologii, przeszedł wszystkie szczeble kariery górniczej od nadgórnika i sztygara zmianowego do stanowisk kierowniczych (koordynator Biura Strategii, koordynator Zespołu Zarządzania Środkami Produkcji w Centrum Wydobywczym Południe).

 

Jest autorem raportu o stanie górnictwa wraz z propozycjami planu naprawczego i restrukturyzacyjnego. Uczestniczył m.in.
w pracach zespołów nad raportami „Potencjał redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do roku 2050” oraz „Prognozy zapotrzebowania gospodarki polskiej na węgiel kamienny
i brunatny jako surowca dla energetyki w perspektywie 2050 roku" jak również „Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050”.

 

W latach 1998-2007 był radnym Rady Powiatu Wodzisławskiego,
a w II kadencji wiceprzewodniczącym Rady. Zainicjował opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Wodzisławskiego.

W Sejmie VI kadencji pracował nad ustawą Prawo geologiczne i górnicze, wprowadzając korzystne rozwiązania. Opracował i zaproponował zmiany do ustawy Prawo energetyczne wspierające energię produkowaną z metanu górniczego

w procesie wysokosprawnej kogeneracji.

 

W latach 2014-2015 radny Sejmiku Województwa Śląskiego. Podejmował działania na rzecz zadań infrastrukturalnych

i gospodarczych dla tworzonego programu dla Śląska, skutecznie występował z inicjatywami modernizacji i remontów dróg wojewódzkich i regionalnych.

 

W latach 2015-2019 Senator RP. Przewodniczył Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, był członkiem Komisji Środowiska.

 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii i Pełnomocnik Rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego od lipca 2019 roku w pierwszym rządzie Mateusza Morawieckiego.

 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych i Pełnomocnik Rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego od początku do marca 2020 roku w drugim rządzie Mateusza Morawieckiego.

 

Żona Ewa jest senatorem, mistrzem fotografii i nauczycielem zawodu, córka Paulina magistrem ekonomii, absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego

w Krakowie.

Ekspert górniczy, polityk, członek Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej. 

 

Urodził się 3 listopada 1967 r. w Rydułtowach, mieszka w Syryni w gminie Lubomia w powiecie wodzisławskim.

 

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, mgr inż. górnictwa
i geologii, przeszedł wszystkie szczeble kariery górniczej od nadgórnika i sztygara zmianowego do stanowisk kierowniczych (koordynator Biura Strategii, koordynator Zespołu Zarządzania Środkami Produkcji w Centrum Wydobywczym Południe).

 

Jest autorem raportu o stanie górnictwa wraz z propozycjami planu naprawczego i restrukturyzacyjnego. Uczestniczył m.in.
w pracach zespołów nad raportami „Potencjał redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do roku 2050” oraz „Prognozy zapotrzebowania gospodarki polskiej na węgiel kamienny
i brunatny jako surowca dla energetyki w perspektywie 2050 roku" jak również „Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050”.

 

W latach 1998-2007 był radnym Rady Powiatu Wodzisławskiego,
a w II kadencji wiceprzewodniczącym Rady. Zainicjował opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Wodzisławskiego.

 

W Sejmie VI kadencji pracował nad ustawą Prawo geologiczne i górnicze, wprowadzając korzystne rozwiązania. Opracował i zaproponował zmiany do ustawy Prawo energetyczne wspierające energię produkowaną z metanu górniczego

w procesie wysokosprawnej kogeneracji.

 

W latach 2014-2015 radny Sejmiku Województwa Śląskiego. Podejmował działania na rzecz zadań infrastrukturalnych

i gospodarczych dla tworzonego programu dla Śląska, skutecznie występował z inicjatywami modernizacji i remontów dróg wojewódzkich i regionalnych.

 

W latach 2015-2019 Senator RP. Przewodniczył Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, był członkiem Komisji Środowiska.

 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii i Pełnomocnik Rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego od lipca 2019 roku w pierwszym rządzie Mateusza Morawieckiego.

 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych i Pełnomocnik Rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego od początku do marca 2020 roku w drugim rządzie Mateusza Morawieckiego.

 

Żona Ewa jest senatorem, mistrzem fotografii i nauczycielem zawodu, córka Paulina magistrem ekonomii, absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego

w Krakowie.

W Sejmie VI kadencji pracował nad ustawą Prawo geologiczne i górnicze, wprowadzając korzystne rozwiązania. Opracował i zaproponował zmiany do ustawy Prawo energetyczne wspierające energię produkowaną z metanu górniczego

w procesie wysokosprawnej kogeneracji.

 

W latach 2014-2015 radny Sejmiku Województwa Śląskiego. Podejmował działania na rzecz zadań infrastrukturalnych

i gospodarczych dla tworzonego programu dla Śląska, skutecznie występował z inicjatywami modernizacji i remontów dróg wojewódzkich i regionalnych.

 

W latach 2015-2019 Senator RP. Przewodniczył Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, był członkiem Komisji Środowiska.

 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii i Pełnomocnik Rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego od lipca 2019 roku w pierwszym rządzie Mateusza Morawieckiego.

 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych i Pełnomocnik Rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego od początku do marca 2020 roku w drugim rządzie Mateusza Morawieckiego.

 

Żona Ewa jest senatorem, mistrzem fotografii i nauczycielem zawodu, córka Paulina magistrem ekonomii, absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego

w Krakowie.

Adam Gawęda

Poseł na Sejm RP

Adam Gawęda

Poseł na Sejm RP

Copyright Adam Gawęda 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone